V Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Center IRIS) se izvajajo naslednji prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja:

 • prilagojeni program za predšolske otroke
 • prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne otroke
 • prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami
 • prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
 • posebni program vzgoje in izobraževanja
 • prilagojeni program nižjega poklicnega izobraževanja: Pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • prilagojeni program nižjega poklicnega izobraževanja: Pomožni administrator
 • prilagojeni program srednjega poklicnega izobraževanja: program administrator
 • prilagojeni program poklicno-tehniškega izobraževanja: program ekonomski tehnik
 • vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami

Prednosti, ki jih omogoča slepim in slabovidnim učencem in mladostnikom šolanje
v prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja so predvsem:

 • izobraževanje poteka v manjših skupinah, zato se upoštevajo individualne posebnosti otroka in mladostnika,
 • ustrezna opremljenost šole z vsemi potrebnimi specializiranimi didaktičnimi sredstvi in tehničnimi pripomočki,
 • izvajanje specialnopedagoških dejavnosti, s katerimi se zagotavlja celostna obravnava otroka in mladostnika,
 • usposobljenost strokovnega kadra za delo s slepimi in slabovidnimi.

Pomanjkljivost izobraževanja v prilagojenih programih je v večini primerov:

 • izoliranost, izločenost iz družine in domačega okolja s pomanjkanjem možnosti pridobivanja ustreznih socialnih izkušenj v videčem svetu.
(Skupno 1.848 obiskov, današnjih obiskov 1)