Izpostavljamo

 • Informacije o sebi

  Informacije o sebi


  Prvi korak k razumevanju in sprejemanju okvare vida je poznavanje lastne diagnoze. To je praviloma dlje časa trajajoč proces, kjer nudimo otroku z okvaro vida ustrezno pomoč in podporo. Poznavanje
 • Nebesedno sporazumevanje

  Nebesedno sporazumevanje


  Otroci z okvaro vida ne morejo ali težje prepoznavajo in razumejo nebesedno sporazumevanje, saj se veščine neverbalnega sporazumevanja učimo spontano z opazovanjem drugih. Ker socialna interakcija temelji na opazovanju in
 • Besedno sporazumevanje

  Besedno sporazumevanje


  Besedno sporazumevanje se nanaša na vrsto sporazumevanja, ki vključuje uporabo jezikovnih znakov (črke in foneme). To pomeni, da nujno zahteva uporabo pisnih ali ustnih besed ali izrazov. Preko besednega sporazumevanja
 • Ohranjanje stikov

  Ohranjanje stikov


  Za otroke z okvaro vida je ohranjanje stikov zaradi odsotnosti vida lahko velik izziv. Lahko občutijo strah pred svetom videčih vrstnikov in zaradi tega težje naredijo korake iz varnega družinskega
 • Vzpostavljanje stikov

  Vzpostavljanje stikov


  Prvi teden v juniju je tradicionalno posvečen slabovidnim. V tednu slabovidnih 2022 širimo zavedanje o pomenu socialnih veščin. Glede na Mednarodno enciklopedijo o sporazumevanju (2008) je vzpostavljanje le tega prvi
 • Prošnja za donacijo

  Prošnja za donacijo


  Ker želimo osebam s posebnimi potrebami omogočiti čim več življenjskih izkušenj, vsem ostalim pa za kratek čas predstaviti njihovo življenje, vas prisrčno vabimo na aktivnosti, ki jih izvajamo. Naši dijaki,
 • Večerja v temi v Centru IRIS ponovno odpira svoja vrata

  Večerja v temi v Centru IRIS ponovno odpira svoja vrata


  Covid, zaščitna maska, razdalja … to so besede, ki so najbolj zaznamovale naša življenja v zadnjih dveh letih. Dragi obiskovalci večerje v temi. V Centru IRIS smo pomili krožnike, pripravili
 
 
 
 
Dostopnost