Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Ekonomski tehnik (srednje poklicno izobraževanje)


Ime izobraževalnega  programa

Ekonomski tehnik – prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za slepe in slabovidne dijake

Naziv strokovne izobrazbe

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja štiri leta in je ovrednoteno s 240 kreditnimi  točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
 • in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • Knjigovodja / knjigovodkinja
 • Referent/ referentka v podpori bančnega poslovanja
 • Referent/ referentka v bančni komerciali
 • Poštni uslužbenec/ poštna uslužbenka
 • Komercialni referent/ komercialna referentka
 • Tajnik/ tajnica
 • Zavarovalniški asistent/ zavarovalniška asistentka
 • Teletržnik/ teletržnica
(Skupno 419 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost