O nas

Ob obeležitvi 100. obletnice organizirane skrbi za slepe in slabovidne na Slovenskem vas vabimo na mednarodni strokovni posvet z naslovom

CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV.


Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Center IRIS) je ustanova državnega pomena, katere ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije. Je edini javni zavod, katerega dejavnost je izvajanje prilagojenih vzgojno izobraževalnih programov za slepe in slabovidne od vrtca do srednje šole, obravnava slepih in slabovidnih (tudi z večplastnimi motnjami), svetovanje, usposabljanje in podpora vsem ciljnim skupinam: slepim in slabovidnim ter ožji in širši okolici.

V okviru Centra IRIS so vzpostavljene enote s specifičnimi zadolžitvami, katerih naloge so:

  • Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za slepe in slabovidne z nudenjem specialnih znanj (orientacija in mobilnost, komunikacijske tehnike za slepe in slabovidne, vsakodnevne veščine, športne in prostočasne dejavnosti, socialne veščine in socializacija…).
  • Podpora inkluzivnim procesom s pripravo in izvajanjem usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za delo s slepimi in slabovidnimi.
  • Pomoč in podpora staršem slepih in slabovidnih otrok.
  • Prostor za medsebojno srečevanje oseb z motnjami vida, vključenih v inkluzivne programe.
  • Oblikovanje programov ozaveščanja in informiranja javnosti o posebnih potrebah slepih in slabovidnih.

POSLANSTVO

Poslanstvo Centra IRIS je izobraževati in vzgajati slepe in slabovidne otroke in mladostnike za aktivno vključevanje v družbo, v kateri bo posameznik imel enakovreden položaj ter v njej deloval odgovorno do sebe in drugih. Naša pozornost je namenjena celoviti individualni obravnavi  slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov, svetovanju, usposabljanju ter nudenju podpore tako uporabnikom kot njihovim staršem ter izvajalcem vzgojno – izobraževalnih programov v inkluziji. Posebna skrb pa je namenjena strokovnemu razvoju na področju poučevanja slepih in slabovidnih ter ozaveščanju javnosti o posebnih potrebah oseb z okvaro vida.

VIZIJA Centra IRIS

Vizija Centra IRIS je:

  • postati strokovni center za izobraževanje, pomoč in podporo slepim in slabovidnim (tudi z dodatnimi motnjami) ter gluho – slepim v vseh življenjskih obdobjih, njihovim staršem, sorodnikom, okolici, izvajalcem vzgojno izobraževalnih programov, delodajalcem ter širši javnosti,
  • postati središče za izmenjavo in nadgradnjo znanj na področju vzgoje,
  • izobraževanja in rehabilitacije slepih in slabovidnih (tudi z dodatnimi motnjami) ter gluho slepih
  • postati prostor za raziskovanje in iskanje inovativnih rešitev na področju zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok (tudi z dodatnimi motnjami) ter gluho – slepih otrok, na področju vzgoje, izobraževanja, specialno pedagoških pristopov ter tehnoloških rešitev.

 


Glejte tudi …