Letni delovni načrt je temeljni dokument, na osnovi katerega bodo delavci Zavoda skupaj z zunanjimi dejavniki uresničevali z Zakonom o zavodih, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o vrtcih, Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju in z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda začrtane naloge.

(Skupno 263 obiskov, današnjih obiskov 1)