Izpostavljamo

 • Vabilo na Triglav

  Vabilo na Triglav


  Pred petimi leti smo skupaj s štirimi slepimi in štirimi slabovidnimi dijaki in dijakinjami osvojili vrh Triglava. O podvigu lahko več izveš tudi v videih: Slepi in slabovidni na Triglav
 • Vabilo v planinski krožek

  Vabilo v planinski krožek


  Letos bomo v Centru IRIS zopet zagnali planinski krožek. Vabljeni ste vsi učenci in dijaki naše šole in tisti, ki vas samo obiskujemo na rednih šolah. Glede na prijave bomo
 • Večerja v temi se vrača

  Večerja v temi se vrača


  Spoštovani gostje! Poletnih počitnic je konec in mi smo že pripravljeni, da vas popeljemo v svet, ki ga še ne poznate. Večerja v temi je edinstveno kulinarično doživetje, ki je
 • Potrebščine za šolsko leto 2022/23


  Objavljamo okvirni seznam potrebščin za naslednje šolsko leto. Zvezke z močnejšimi črtami lahko kupite v začetku šolskega leta tudi na Centru IRIS. SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022 Seznam učbenikov,
 • Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2022/23


  Spoštovani starši! Pred vami so seznami učbenikov in delovnih zvezkov, ki so jih učitelji izbrali za šolsko leto 2022/23. Za učence 1. triletja je gradivo brezplačno (če je v mejah
 • Informacije o sebi

  Informacije o sebi


  Prvi korak k razumevanju in sprejemanju okvare vida je poznavanje lastne diagnoze. To je praviloma dlje časa trajajoč proces, kjer nudimo otroku z okvaro vida ustrezno pomoč in podporo. Poznavanje
 • Nebesedno sporazumevanje

  Nebesedno sporazumevanje


  Otroci z okvaro vida ne morejo ali težje prepoznavajo in razumejo nebesedno sporazumevanje, saj se veščine neverbalnega sporazumevanja učimo spontano z opazovanjem drugih. Ker socialna interakcija temelji na opazovanju in
 • Besedno sporazumevanje

  Besedno sporazumevanje


  Besedno sporazumevanje se nanaša na vrsto sporazumevanja, ki vključuje uporabo jezikovnih znakov (črke in foneme). To pomeni, da nujno zahteva uporabo pisnih ali ustnih besed ali izrazov. Preko besednega sporazumevanja
 • Ohranjanje stikov

  Ohranjanje stikov


  Za otroke z okvaro vida je ohranjanje stikov zaradi odsotnosti vida lahko velik izziv. Lahko občutijo strah pred svetom videčih vrstnikov in zaradi tega težje naredijo korake iz varnega družinskega
 • Vzpostavljanje stikov

  Vzpostavljanje stikov


  Prvi teden v juniju je tradicionalno posvečen slabovidnim. V tednu slabovidnih 2022 širimo zavedanje o pomenu socialnih veščin. Glede na Mednarodno enciklopedijo o sporazumevanju (2008) je vzpostavljanje le tega prvi
 
 
 
 
Dostopnost