Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu.
Vsebino kataloga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 96/2005).

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja