Opis del in nalog: v okviru DSP izvaja pouk specialnih znanj v mobilni službi, opravlja svetovalno tiflopedagoško delo za starše in učitelje ter jih usposablja v specialnih znanjih, sodeluje v strokovni skupini  ter opravlja druga dela po navodilih ravnateljice.

Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA  –                                                       TIFLOPEDAGOG  (VII/2)

Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, nekaznovanost za naklepna kazniva dejanja, izkušnje s slepimi in slabovidnimi otroki, znanja iz opismenjevanja v brajici, orientaciji in  mobilnosti, izpit iz varstva pri delu,  možno preverjanje specialnih znanj na razgovoru.

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče 

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: LJUBLJANA VIČ RUDNIK

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od 01. 10. 2018.

Delovni čas: polni delovni čas (40 /teden)

Vozniški izpit:  B kategorije

Prijava je mogoča do: 12. 09. 2018.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo: po pošti pisno vlogo z življenjepisom na naslov: Center IRISCenter za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana ali  elektronski pošti na naslov: info@center-iris.si

Ljubljana, 05. 09. 2018

Ravnateljica: Katjuša Koprivnikar