SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG ALI TIFLOPEDAGOG ALI SOCIALNI PEDAGOG (M/Ž)

Opis del in nalog: poučuje v podaljšanem bivanju in izvaja dodatno strokovno pomoč za slepe in slabovidne ter opravlja druga dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA (VII/2) Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: … Beri naprej

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (MATEMATIKA, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (M/Ž)

Opis del in nalog: poučevanje predmetov matematika, tehnika in tehnologija, opravlja dela in naloge določene s predpisi, letnim delovnim načrtom ter opravlja druga dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA (VII/2) Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi … Beri naprej

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA – UČITELJ ZA ZGODNJO POUČEVANJE ANGLEŠČINE (M/Ž)

Opis del in nalog: opravlja dela in naloge določene s predpisi, letnim delovnim načrtom, neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA  (VII/2) Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: … Beri naprej

RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI (M/Ž)

Opis del in nalog: organizira informacijske dejavnosti in vzdržuje informacijski sistem, skrbi za strojno in didaktično programsko opremo za slepe in slabovidne, vzpostavlja omrežja internet in skrbi za njegovo vzdrževanje, strokovno sodeluje z drugimi strokovnimi delavci zavoda, predstavlja uporabo didaktične … Beri naprej