Opis del in nalog: izvaja in vodi dela v računovodstvu, načrtuje ter odgovarja za zakonito,  pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog, pripravlja podatke in analize za načrtovanje dejavnosti, vnašanje v sistem eMA in v program KPIS ter opravlja druga dela po navodilih  vodstva zavoda.

Poklicna strokovna izobrazba: VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (VI), EKONOMIST (višja ekonomska šola)

Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo:

nekaznovanost za naklepna kazniva dejanja, zaželene delovne izkušnje 3 leta in delovne izkušnje računovodenja s področja vzgoje in izobraževanja, uporaba  VASCO programov, izpit iz varstva pri delu, poskusno delo 3 mesece.

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče; angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno.

Računalniška znanja:  urejevalnik besedil zahtevno, delo s preglednicami zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, poznavanje računalniških omrežij osnovno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje osnovno.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: LJUBLJANA VIČ RUDNIK

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od 01. 09. 2018

Delovni čas: polni delovni čas (40 /teden)

Vozniški izpit:  B kategorije

Prijava je mogoča do: 20. 07. 2018.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo: po pošti pisno vlogo z življenjepisom na naslov: Center IRISCenter za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana ali  elektronski pošti na naslov: info@center-iris.si

Ljubljana, 13. 07. 2018

Ravnateljica: Katjuša Koprivnikar