V vrtec se vključujejo slepi in slabovidni otroci, stari od enega do šestih let, ki so z odločbo
o usmeritvi usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Skupini se lahko enkrat
tedensko pridružijo tudi slepi in slabovidni otroci, ki so usmerjeni v predšolske programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – torej so vključeni v redne vrtce. V
našem vrtcu so zanje organizirane specialnopedagoške in ostale dejavnosti, ki se vsakodnevno izvajajo pri nas.

Delo poteka po kurikulu za vrtce, ki zajema področje razvoja gibanja, jezika, umetnosti,
matematike, narave in družbe. Prilagojen program pa poleg tega vključuje tiflopedagoške
cilje, ki jih uresničujemo v okviru osnovnega kurikula ter kot specialnopedagoške dejavnosti, kamor sodijo:

  • socializacija (hranjenje, oblačenje, usvajanje higienskih navad, pridobivanje socialnih veščin),
  • komunikacija (govorni razvoj, pridobivanje pojmov in predstav, predvaje opismenjevanja, vaje čutil – zlasti razvijanje vida in tipa, navajanje na avdiovizuelne in optične pripomočke ter seznanjanje z računalinikom),
  • orientacija in mobilnost  (orientacija v prostoru in zunaj, orientacija na delovni ploskvi, navajanje na uporabo bele palice, navajanje na varno hojo v prometu ter samostojno gibanje v znanem  okolju in s spremljevalcem v manj znanih ali neznanih okoljih).

Oblike in metode dela, didaktična sredstva in igrače so prilagojene slepim in slabovidnim otrokom. Znanja, spretnosti in veščine otroci usvajajo preko igre in izkustvenega učenja. Vrtec se vključuje v projekte glede na starost otrok v oddelku. Trenutno smo vključeni v projekt na področju jezika Palček Bralček; na področju družbe se navajamo na pravilno in varno udeležbo v prometu ter spoznavamo okolico; obiskujemo šolsko in krajevno knjižnico; ter smo aktivno vključeni v Cici veselo šolo.

Posebno pozornost namenjamo pripravi otroka in učiteljev ob vstopu v osnovno šolo.

Govorilna ura je vsak prvi četrtek v mesecu ob 12.30.

(Skupno 788 obiskov, današnjih obiskov 1)