Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Oznaka: socialne veščine

 • Informacije o sebi

  Prvi korak k razumevanju in sprejemanju okvare vida je poznavanje lastne diagnoze. To je praviloma dlje časa trajajoč proces, kjer nudimo otroku z okvaro vida ustrezno pomoč in podporo. Poznavanje lastnega stanja spodbuja sposobnosti samozagovorništva in otroku omogoči izmenjavo informacij z drugimi o lastnih posebnih potrebah. Otroci z okvaro vida pogosto zanikajo svoje težave in…

  Informacije o sebi
 • Nebesedno sporazumevanje

  Otroci z okvaro vida ne morejo ali težje prepoznavajo in razumejo nebesedno sporazumevanje, saj se veščine neverbalnega sporazumevanja učimo spontano z opazovanjem drugih. Ker socialna interakcija temelji na opazovanju in razumevanju nebesednih odzivov drugih, se lahko zgodijo različne nerodnosti v sporazumevanju otroka z okvaro vida: otrok z okvaro vida lahko zelo dolgo časa govori, ne…

  Nebesedno sporazumevanje
 • Besedno sporazumevanje

  Besedno sporazumevanje se nanaša na vrsto sporazumevanja, ki vključuje uporabo jezikovnih znakov (črke in foneme). To pomeni, da nujno zahteva uporabo pisnih ali ustnih besed ali izrazov. Preko besednega sporazumevanja si ljudje izmenjujemo informacije, mnenja, izražamo čustva itd. Je zelo pomembno za socialni razvoj vsakega posameznika. Otroci z okvaro vida, ki so vključeni v pogovor,…

  Besedno sporazumevanje
 • Ohranjanje stikov

  Za otroke z okvaro vida je ohranjanje stikov zaradi odsotnosti vida lahko velik izziv. Lahko občutijo strah pred svetom videčih vrstnikov in zaradi tega težje naredijo korake iz varnega družinskega okolja in težje vzpostavljajo nove odnose. Težko ocenijo in razumejo komunikacijsko situacijo, v kateri se nahajajo. Pri komunikaciji so lahko zadržani in doživljajo stres zaradi…

  Ohranjanje stikov
 • Vzpostavljanje stikov

  Prvi teden v juniju je tradicionalno posvečen slabovidnim. V tednu slabovidnih 2022 širimo zavedanje o pomenu socialnih veščin. Glede na Mednarodno enciklopedijo o sporazumevanju (2008) je vzpostavljanje le tega prvi korak, ki ga naredimo, da navežemo stik z osebo, ki jo prvič srečamo. Osebi se lahko približamo iz dveh razlogov: ali da navežemo prijateljski stik…

  Vzpostavljanje stikov
Dostopnost