Cenik je bil potrjen na korespondenčni seji Sveta zavoda, dne 7. 9. 2022.

Prehrana

Vrtec

zajtrk 0,70 €/osebo
kosilo 2,00 €/osebo
popoldanska malica 0,60 €/osebo

Osnovna/srednja šola

zajtrk  1.20 €/osebo
dopoldanska malica  0,90 €/osebo
kosilo 1 (1. – 5.r) 2,60 €/osebo
kosilo 2  (6. -9. + sš)  2,90 €/osebo
popoldanska malica  0,70 €/osebo
večerja 2,45 €/osebo

Zaposleni/zunanji

zajtrk 2,00 €/osebo
malica 2,70 €/osebo
kosilo:  
 • kosilo zaposleni
4,20 €/osebo 
 • kosilo zunanji
5,80 €/osebo
 • kosilo z dostavo (samo v okolici Centra IRIS)
7,80 €/osebo 
 • lunch paket
5,00 €/osebo
večerja 5,20 €/osebo
pogostitev:  
 • čaj/kava, sok/voda, sendvič, sadje
3,80 €/osebo
 • čaj/kava, sok/voda rogljiček/piškoti
3,50 €/osebo
malica v temi 8,00 €/osebo
večerja v temi – zunanji 25,00 €/osebo
večerja v temi – zaposleni 12,50 €/osebo

Izobraževanja

35 urni tečaj računalništva/slepega tipkanja (za skupino petih otrok s posebnimi potrebami) 250,00 €/osebo
tečaj slepega tipkanja – individualno 15,00 €/osebo/uro
tečaj slepega tipkanja (za skupino petih otrok s posebnimi potrebami) 8,00 €/osebo/uro
izobraževanje strok. delavcev OŠ, SŠ in vrtcev:  
 • do 6 pedagoških ur
40,00 €/osebo
 • 6 -10 pedagoških ur
60,00 €/osebo
 • 10 -15 pedagoških ur
90,00 €/osebo
osnovno izobraževanje strokovnjakov iz zunanjih institucij – zaključene skupine (npr. muzeji, knjižnice…) do 6 udeležencev  285,00 €/6 pedagoških ur

Storitve

individualna tiflopedagoška pomoč (brez odločbe o usmeritvi) 40,00 €/uro
ocena funkcionalnosti vida 50,00 €/uro
strokovno svetovanje in testiranje 40,00 €/uro
strokovno prilagajanje gradiv v brajico 18,00 €/uro
oblikovanje in prilagajanje zahtevnejših gradiv v brajico 20,00 €/uro
izris tipne slike 20,00 €/uro
tiskanje gradiv v brajici (brajev papir) 0,60 €/stran
tiskanje gradiv v brajici in tipnih slik (termo, plastika, mikrokapsulni papir) 1,00 €/stran
tiskanje na UV tiskalniku po katalogu
IRLEN:  
 • pregled
50,00 €
 • barvna folija
5,00 €

Vodeni obiski

vrt čutil in delavnice – predšolski otroci (min. 6 oseb):  
 • do 10 otrok
6,00 €/osebo
 • do 25 otrok
5,00 €/osebo
 • do 55 otrok
4,00 €/osebo
vrt čutil in delavnice – učenci, dijaki (min. 6 oseb):  
 • do 10 otrok
8,00 €/osebo
 • do 25 otrok
6,00 €/osebo
 • do 55 otrok
5,00 €/osebo
vrt čutil in delavnice – odrasli (min. 6 oseb) 10,00 €/osebo
voden obisk Centra IRIS (min. 5 oseb) 10,00 €/osebo

Gradiva

didaktični pripomočki po katalogu
Tiflokolor (orientacijski diagnostični pripomoček za ugotavljanje barvnega vida pri majhnih otrocih) 60,00 €
zvezek – prilagojeni 3,50 €
literatura:  
 • Sonkesn, P. in Stiff, B.: Pokaži mi kaj vidiš
2,50 €
 • ABC “Vsakodnevne spretnosti”
2,50 €
 • Murn, T.: Kaj piše na tabli? ne vidim prebrati!
12,70 €

 

(Skupno 114 obiskov, današnjih obiskov 4)