V šolski kuhinji Centra IRIS pripravljamo tudi kosila za zunanje odjemalce. Cena je objavljena v Ceniku storitev Centra IRIS.

Odjemno mesto je v kuhinji Centra IRIS, na Langusovi ulici 8, vsak delovni dan (od ponedeljka do petka), v času med 11.30 in 12.00. Odjemalci zunanjega kosila si morajo priskrbeti 2 kompleta prenosnih posod za hrano.

Pred pričetkom sodelovanja morajo odjemalci zunanjega kosila podpisati Pogodbo za plačilo stroškov kosila za zunanje odjemalce in Izjavo glede nošenja kosil domov.

Jedilnik je objavljen na spletni strani in na odjemnem mestu.

Informacije o alergenih so na tedenskem jedilniku, legenda pa na vidnem mestu v odjemnem prostoru ter v dokumentu Legenda alergenov (pdf).

Plačilo se izvrši na osnovi izdanega mesečnega računa oz. položnice.

Če potrebujete dodatne informacije glede dodatne ponudbe, kontaktirajte vodstvo šole ali organizatorko šolske prehrane:

  • Petra Hozjan
  • Uradne ure: petek, 9.40 – 10.25, 1. nadstropje, kabinet 18a
  • E-pošta: petra.hozjan@center-iris.si
  • Tel. številka: 01-2442-759