Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Kategorija: Prosta delovna mesta

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 4x Učitelj (razrednega pouka)

  učitelj razrednega pouka neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v skladu s predpisi in LDN.…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (MAT, FIZ in RAČ)

  Opis del in nalog: učitelj matematike, fizike in računalništva neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Vzgojitelj predšolskih otrok

  Opis del in nalog: opravlja dela in naloga, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda, vodja enote poleg opravljanja dela vzgojitelja v oddelku načrtuje, usklajuje, organizira delo v enoti, vodi in ureja dokumentacijo za enoto in spremlja izvajanje predpisanih evidenc o delavcih in otrocih v enoti za potrebe…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 3 x Vzgojitelj (v dijaškem domu, domu za učence, vzgojnem zavodu)

  Neposredno izvajanje rednega vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljanje drugega dela po programu dela in življenja zavoda in po navodilih ravnatelja, delo v popoldanskem in nočnem času. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: opravljen…

Dostopnost