Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Objavljamo prosto delovno mesto: Vzgojitelj (v dijaškem domu, domu za učence, vzgojnem zavodu


Opis del in nalog: izvaja vzgojno delo in druge oblike organiziranega dela z dijaki/učenci/otroki v skladu z letnim delovnim načrtom zavoda; izvaja priprave na vzgojno delo, se sproti vsebinsko in metodično pripravlja na delo oziroma pripravlja didaktične pripomočke za delo z dijaki/učenci/otroki v skladu s pravili stroke; sodeluje s starši in z drugimi ustreznimi ustanovami ter organizacijami,

sodeluje v strokovnih in drugih organih zavoda;

Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE

Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, specialno pedagoška dokvalifikacija, izkušnje s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo zoper spolno nedotakljivost.

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno.

Računalniška znanja: urejevalnik besedil osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, poznavanje računalniških omrežij osnovno, računalniško oblikovanje osnovno.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: LJUBLJANA VIČ RUDNIK

Poskusno delo: 3 mesece

Delovne izkušnje: 1 leto

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.

Delovni čas: polni delovni čas (40 ur/teden)

Vozniški izpit:  B kategorije

Prijava je mogoča do: 11. 10. 2023.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo: po pošti pisno vlogo z življenjepisom na naslov: Center IRISCenter za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana ali elektronski pošti na naslov: kadrovska@center-iris.si

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost