10. seja sveta zavoda je bila dne 14. 10. 2020, ob 15.00 uri preko videokonference MS Teams.

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje sveta zavoda.
  2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta zavoda z dne 4. 3. 2020.
  3. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020.
  4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021.
  5. Obravnava in sprejem Vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021.
  6. Razno.

Več si lahko preberete v zapisniku zapisniku 10. seje sveta zavoda (pdf).

(Skupno 80 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: