8. seja Sveta zavoda je bila dne 10. 10. 2019, ob 15.00 uri, v zbornici Centra IRIS.

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Sveta zavoda.
  2. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta zavoda, 6. 3. 2019.
  3. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019.
  4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020.
  5. Obravnava in sprejem Vzgojnega načrta za šolsko leto 2019/2020.
  6. Razno.

Več si lahko preberete v zapisniku in prilogah:

(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: