Zgodnja obravnava

Podrobne informacije najdete na spletni strani Zgodnja obravnava.

Spletna stran Zgodnja obravnava

Spletna stran Zgodnja obravnava

Zgodnja tiflopedagoška obravnava slepega ali slabovidnega otroka obsega čas od postavljene diagnoze (to je od spoznanja, da je otrok slep ali slaboviden) do usmeritve otroka v ustrezen program. Vemo, da je pravilna in celostna obravnava otroka zanj ključnega pomena in boljši so rezultati, če se le ta čim prej prične. Ker sam postopek usmerjanja traja dalj časa, je pomembno, da je otrok vključen v zgodnjo obravnavo. V nasprotnem primeru je mnogo priložnosti za spodbujanje optimalnega otrokovega razvoja in pomoči staršem lahko že zamujenih.

Zgodnja obravnava je namenjena:

 • slepemu ali slabovidnemu otroku
 • njegovim staršem in celotni družini ter
 • širši družbeni skupnosti, v kateri družina biva in deluje (vrtec, šola).

Zgodnja tiflopedagoška obravnava poteka ambulantno na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.

Oblike pomoči

Informira starše:

  • o značilnostih motnje ali okvare, ki so odgovorne za razvojne zaostanke (če otrok ne vidi, ni učenja s posnemanjem, …),
  • s postopki usmerjanja oziroma ustrezne zakonodaje, ki otroku omogoča nudenje ustrezne pomoči na področju vzgoje in izobraževanja.

Svetuje staršem:

 • o ustreznih prilagoditvah bivalnih prostorov za slepega ali slabovidnega otroka (razporeditev in varnost pohištva, kontrastnost in pravilna osvetlitev …),
 • o ustreznih igračah, ki spodbujajo otrokov vsestranski razvoj,
 • o ustreznih ortopedskih in optičnih pripomočkih,
 • o uporabi pripomočkov in prilagoditev za hitrejše osvajanje otrokovih higienskih navad in vsakodnevnih ročnih spretnosti.

Seznanja starše:

 • z objektivnim razvojnim napredkom otroka in realnim stanjem na posameznih področjih ter objektivnimi možnostmi za usmeritev v ustrezni program.

Staršem daje navodila, kako delati s svojim otrokom ter jih učiti:

 • motivacijskih,
 • komunikacijskih,
 • socializacijskih in drugih strategij za delo z otrokom.

Nudi neposredno tiflopedagoško delo s slepim ali slabovidnim otrokom.

 

Seznani vrtec ali šolo o vključitvi slepega ali slabovidnega otroka v njihovo institucijo in omogoča ustrezno pripravo vzgojiteljev oziroma učiteljev, ki bodo udeleženi v proces vzgoje in izobraževanja slepega ali slabovidnega otroka.

 • Seznanja delavce v vrtcu ali šoli, kamor bo usmerjen otrok.
 • Seznanja vzgojitelje/vzgojiteljice s posebnostmi slepega ali slabovidnega otroka in načini dela z otrokom.
 • Organizira seminarje za vzgojitelje in učitelje, ki bodo delali s slepim ali slabovidnim otrokom.
 • Seznani starše drugih otrok v skupini, da bo v to skupino vključen slep ali slaboviden otrok.

Za starše slepih in slabovidnih otrok v zgodnji obravnavi organiziramo tudi seminarje, tečaje, delavnice in druge oblike skupinskega druženja.

Zato vabimo vse starše, ki imate otroke, pri katerih je odkrita motnja vida, da se obrnete na nas. Za pregled in nadaljnje obravnave ne potrebujete nobenih napotnic, kljub temu pa morate s seboj prinesti izvide zdravnikov specialistov, zlasti oftalmološke (očesne) izvide.

Zgodnja obravnava

Dragana Žunič, univ.dipl. defekto-tiflologinja in oligofrenologinja
e-pošta: dragana.zunic(at)center-iris.si

Janja Hrastovšek, prof. tiflopedagogike in pedagogike SUT
e-pošta: zgodnja.obravnava(at)center-iris.si

telefon: (01) 2442-750

cenik zgodnje obravnave


Glejte tudi …

Save

Save