Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Šolski sklad


Šolski sklad Centra IRIS je ustanovljen za enote, ki delujejo pod okriljem Centra IRIS: osnovno šolo z rednim programom, osnovno šolo s prilagojenim programom, srednjo šolo, enoto vrtca ter dom. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov ter financira dejavnosti, ki niso sestavina vzgojnega ter izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. S sredstvi sklada se lahko nakupuje nadstandardna oprema, zvišuje standard pouka, zagotavlja sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev ter nudi pomoč socialno šibkim otrokom oziroma učencem.

Šolski sklad vodi upravni odbor s predsednikom in 6 člani. Sestavljajo ga najmanj trije predstavniki javnega zavoda, ki jih potrdi svet zavoda in predstavniki staršev, ki jih potrdi svet staršev.

Številka računa Centra IRIS je SI56 0110 0603 0689 853, namen nakazil je Šolski sklad.

Dokumenti:

(Skupno 445 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost