Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Gluhoslepota


Ime projekta: Gluhoslepota – dvig kompetenc učiteljev in poučevanje gluhoslepih otrok v Centru IRIS / Deafblindness – raising teachers competences for teaching deaf-blind students in Center IRISCenter

Program: Erasmus+

Trajanje: od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2023

Koordinator projekta: Center IRIS

Partnerji:

  • Lega del Filo d’Oro, Italija
  • Mali dom Zagreb, Hrvaška

Projekt nosi identifikacijsko številko: KA122-SCH-3/2021 in je definiran kot projekt mobilnosti osebja, job shadowing – spremljanje zaposlitve oz. program učenja na delovnem mestu.

Center IRIS je ustanova, ki izvaja različne prilagojene vzgojno-izobraževalne programe in programe za podporo inkluzivnemu izobraževanju. V zadnjih desetih letih se povečal vpis otrok z več motnjami, med njimi pa so tudi gluhoslepi otroci. Registra gluhoslepih otrok v Sloveniji ni, zato težko govorimo o točnem številu gluhoslepih otrok. Strokovni delavci jih prepoznavajo pri svojem delu, a se pri tem soočajo s številnimi izzivi, saj posebnih znanj za delo z njimi nimajo. Ker v Sloveniji ni organiziranih izobraževanj za delo z gluhoslepimi otroki, prav tako ni strokovne ustanove, ki bi izvajala prilagojene programe za gluhoslepe otroke, kjer bi si lahko pridobili ustrezna strokovna znanja, zato smo se odločili prijaviti ta projekt. Povezovanje s tujimi ustanovami je edina možnost, da se strokovno razvijamo, uvajamo novosti na nivoju celotne organizacije in s pobudami po razvoju novih programov vplivamo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kaj želimo doseči z izvedbo projekta?

Cilja projekta sta dva: 1. Izboljšati profesionalne kompetence strokovnih delavcev Centra IRIS za poučevanje gluhoslepih otrok. Nova znanja in izkušnje bodo strokovnim delavcem v pomoč pri pripravi ustreznega učnega okolja, razumevanja potreb gluhoslepih, oblikovanju individualiziranega programa dela ter pripravi predavanj za starše in druge zaposlene Centra IRIS. 2. Oblikovati Načrt za pripravo prilagojenega vzgojno-izobraževalnega programa za gluhoslepe otroke v Sloveniji. V Načrtu za pripravo prilagojenega vzgojno-izobraževalnega programa za gluhoslepe otroke v Sloveniji bomo opredeli vsa področja in faze za oblikovanje Prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja za gluhoslepe otroke v Sloveniji.

Katere aktivnosti bomo izvajali?

Zastavljene cilje bomo dosegli s pomočjo dveh aktivnosti: 1. Organizacija in izvedba dveh izobraževalnih obiskov na delovnem mestu v dveh tujih ustanovah, kjer se ukvarjajo z izobraževanjem gluhoslepih otrok oz. učencev. Ena od teh je Lega del Filo d’Oro Onlus (Italija). 2. Povabilo tujemu strokovnjaku iz Malega Doma (Hrvaška) v Center IRIS, ki bo izvedel 4 dnevno izobraževanje za 10 strokovnih delavcev Centra IRIS na temo gluhoslepote. Ves čas projekta bo projektna skupina skrbela za prenos znanj na druge strokovne delavce Centra IRIS ter z rezultati projekta seznanjala starše, strokovno javnost in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kakšne rezultate pričakujemo?

Pričakovani rezultati projekta se nanašajo na izboljšanje profesionalnih kompetenc strokovnih delavcev v projektu za poučevanje gluhoslepih otrok in na razvoj organizacije kot celote. Poleg strokovnega razvoja zaposlenih in Načrta za pripravo prilagojenega vzgojno-izobraževalnega programa za gluhoslepe otroke v Sloveniji, pričakujemo tudi naslednje rezultate: v individualiziranem programu bodo oblikovani specifični cilji, ki se nanašajo na komunikacijo z gluhoslepim otrokom, ustanovljen bo aktiv učiteljev gluhoslepih otrok, projektni tim bo pripravili predlog za uvedbo sprememb pri prilagajanju učnega okolja za gluhoslepe otroke, projektni tim bo izvedel aktivnost za prenos znanja med zaposlenimi v Centru IRIS, projektni tim bo pridobil nova znanja v s področja vodenja projektov in mednarodnega sodelovanja.

Evropska unija. Evropski socialni sklad. Naložba v vašo prihodnost.

RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Erasmus+

eTwinning

CMEPIUS

 

(Skupno 264 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost