Na Centru IRIS je sestavni del službe za podporo inkluziji tudi oddelek, ki se ukvarja z izposojo in izdelavo didaktičnih pripomočkov za slepe in slabovidne, prilagajanjem gradiv in tiska v brajici. Prav tako tudi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki organizira seminarje na temo uporabe prilagojene informacijske tehnologije za slepe in slabovidne.

Kontakt: pripomocki(pri)center-iris.si

Naše osnovne naloge:

  • izposoja računalniške, programske in druge opreme (računalniki s programsko opremo za slepe – Jaws program, računalniki s programsko opremo za slabovidne – Zoom text, elektronske lupe, brajeve vrstice, in brajevi stroji, mize z naklonom, bralne mizice) šolam, ki imajo slepega ali slabovidnega učenca,
  • izposoja prilagojenih didaktičnih pripomočkov za slepe in slabovidne (zemljevidi, makete),
  • specialna knjižnična izposoja prilagojenih učbenikov in gradiv,
  • omogočanje ogledov in demonstracije specialne, računalniške in programske opreme ter usposabljanje za uporabo prilagojene informacijske tehnologije, specialnih pripomočkov in opreme,
  • izdelovanje pripomočkov, didaktičnega materiala, učil,  tipnih slik, zemljevidov, kartografije za slabovidne,
  • sodelovanje s Komisijo za ocenjevanje pripomočkov za slepe in slabovidne Centra IRIS,
  • prilagajanje in tisk gradiv v brajici.

Cenik zvezkov oblikovanih za slabovidne osebe

Krajše besedilo, katerega želite, da se prilagodi, pošljete 3 tedne pred našo izdajo. Besedilo, ki nam ga pošljete v prilagoditev naj bo v elektronski  obliki, natančneje v Wordu. Pri tem Center IRIS obračuna materialne stroške, kar pomeni, da en brajev list stane 0,60 € za vzgojno-izobraževalne institucije. Za ostale prilagoditve poglejte spodnji cenik oz. se pozanimajte po e-pošti: pripomocki(pri)center-iris.si

Priloga:
Cenik prilagajanja v brajico

Če želite preveriti velikost pisave v knjigi, si lahko pomagate z našim pripomočkom, samo natisnite ga na folijo in primerjajte velikost črk.

Velikost pisave_natisnite na folijo

Izposoja opreme

Razpoložljivo specialno opremo izposojamo šolam, ki imajo vključenega slepega ali slabovidnega  učenca, ki ima v odločbi zapisano, da je upravičen do uporabe posameznega pripomočka ali specialne opeme. Šole na Center pošljejo prošnjo, in Center sestavi pogodbo za izposojo opreme šoli, v kateri se sklicuje na odločbo otroka. Ravnatelja obeh inštitucij (šole in Centra) podpišeta pogodbi. Prevzemnik opreme mora biti predstavnik s šole, ki prevzame opremo na Centru, prav tako pa je šola dolžna opremo tudi vrniti na Center. V času izposoje opreme zanjo odgovarja šola. 

Pravilnik o načinu izposoje in vzdrževanja specialne oprema za slepe in slabovidne

Priloga 1_pogodba

Priloga 2_vloga za izposojo spec. opreme

Priloga 3_vračilo opreme z zadržkom

Priloga 4_potrdilo o vračilu opreme

Priloga 5_navodila za ravnanje izposojene opreme

Razpis za mednarodni natečaj za izdelavo tipanke

Typhlo & Tactus organizacija Les Doigts Qui Rêvent nam je kot svojim partnerjem zaupala izbor 5-ih najboljših tipank v okviru Mednarodne nagrade za najboljšo tipanko 2017 ter tudi leta 2019. Vaše tipanke s priloženim prevodom v angleščino ali francoščino pričakujemo do 20. avgusta 2019.

Več pa najdete v objavi Povabilo k natecaju za mednarodno nagrado typhlo tactus za najboljšo tipanko 2019.