Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Knjižni red


Poslanstvo

Knjižnica Centra IRIS je šolska knjižnica, ki podpira vzgojno-izobraževalni program šole. Namenjena je potrebam učencev in delavcev šole ter vsem slepim in slabovidnim oz. tistim, ki jih to področje zanima. Uporabnike spodbuja k samostojnosti. Podpira poslanstvo Centra IRIS in se povezuje s knjižnicami po vsej Sloveniji.

V knjižnici imamo prek 10.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, razvrščenega po UDK sistemu. Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah C (vrtec in 1. triada) in M (2 in 3. triada, srednja šola). Posebej imamo postavljeno poezijo, stripe, uganke, lahko branje in tipne slikanice. Z zeleno imamo označeno ljudsko slovstvo, z rdečo pa velike tiskane črke. Nekaj leposlovnega gradiva imamo tudi v brajici ter s taktilnimi ilustracijami. Več kot 500 enot gradiva imamo tudi s področja slepote in slabovidnosti (tiflopedagogike).

Članstvo

Ob vpisu v šolo postane vsak učenec oziroma dijak in delavec Centra IRIS član šolske knjižnice. Ob vpisu dobijo svojo člansko izkaznico. Vpisnine in članarine ni. Ob vpisu osebe z več motnjami, mora biti prisoten razrednik, ki obvesti starše oziroma skrbnike.

Gradivo si lahko brezplačno izposojajo tudi starši učencev, učitelji slepih in slabovidnih in učenci iz inkluzije ter osebe s posebnimi potrebami.

Ostalim zaračunavamo članarino:

  • študenti – 9 € na osebo letno;
  • drugi odrasli, polnoletne osebe – 15 € na osebo letno.

Ti uporabniki članarino poravnajo vnaprej preko nakazila na račun Centra IRIS. Ob dogovorjenem prihodu (preko e-pošte) prinesejo dokazilo o plačilu.

Čas odprtosti šolske knjižnice

Šolska knjižnica je za izposojo odprta po urniku, ki je objavljen na spletni strani Centra IRIS. Urnik se določi vsako leto posebej glede na potrebe in je objavljen v Letnem delovnem načrtu.

otroški kotiček

Izposoja, podaljševanje in vračanje knjižničnega gradiva

Izposojevalni rok je 28 dni. Podaljšati ga je mogoče osebno, preko elektronske pošte (knjiznica@center-iris.si) ali preko sistema COBISS (Moja knjižnica) pred iztekom izposojevalnega roka.

Izposojeno gradivo je potrebno vrniti v šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta.

Ob izpisu učenca/prekinitvi šolanja oziroma prenehanju zaposlitve delavca Centra IRIS, mora ta nujno vrniti vso izposojeno gradivo.

Kdor ima gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si novega ne more izposoditi, dokler ne vrne starega.

Če učenec dlje časa ni vrnil knjižničnega gradiva, ga na to opozori razrednik. Zamujeno gradivo mora vrniti čim prej, najkasneje pa v roku 5 dni. Če učenec še vedno ne vrne gradiva, se na to opozori starše učenca.

Mladoletni člani si lahko ob posamični izposoji izposodijo do 4 enote knjižničnega gradiva. Knjižničar ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna vseh svojih obveznosti.

Knjižnica ne izposoja na dom diplom, doktorskih disertacij in arhivskega gradiva.

Odnos do knjižničnega gradiva in prostora

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, se zaračuna odškodnina v skladu z dogovorom s knjižničarko.

S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici moramo ravnati skrbno in odgovorno. V prostorih knjižnice je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Po knjižnici oz. med policami hodim mirno in počasi. V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane. Uporaba raznih elektronskih naprav, ki bi motile knjižnični red, ni dovoljena.

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost