Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Avtizem


Avtizem je razvojna nevrološka motnja, ki pomembno vpliva na posameznikovo komunikacijo, povezovanje z drugimi ter na razumevanje sveta. Pri otroku se odraža na vseh področjih razvoja – na govornem, socialnem, spoznavnem in čustvenem. Navadno vpliva tudi na uspešnost in samostojnost posameznika v življenju, tako v otroštvu kot v odraslosti.  

Otroci z avtizmom nimajo drugačnega videza kot ostali, obnašajo pa se povsem drugače, prav tako se tudi razločevanja čustev in mimike obraza ne naučijo sami od sebe, za to je potrebna vaja. Mama (glej začetek besedila) je sinu za tovrstno učenje pripravila palčke, na katere je prilepila narisan obraz, ki ponazarja posamezno čustvo. Tako sta skupaj vadila obrazno mimiko in razločevala veselje od jeze. Četudi se nam to zdi preprosto, malčku ni bilo.

Znaki avtizma se začnejo kazati že v zgodnjem otroštvu, motnja pa traja do konca življenja. Ljudje z avtizmom se med seboj razlikujejo, saj obstajajo različne stopnje te motnje, od visoko funkcionalnega avtizma do hujših oblik. Posamezniki imajo poleg avtizma pogosto tudi druge genetske, presnovne ali nevrološke motnje, npr. epilepsijo. Nekateri potrebujejo intenzivno oskrbo vse življenje, spet drugi pa se prilagodijo na samostojno življenje.

2. april je svetovni dan zavedanja o avtizmu. Beseda avtist izhaja iz grške besede »autos« – sam. 

Simbol svetovnega dne zavedanja o avtizmu je sestavljanka, zato si pripnemo trakec z vzorcem sestavljanke različnih barv, svojo podporo ljudem z avtizmom pa lahko izkažemo tudi tako, da na ta dan oblečemo svetlo modro barvo.

»Avtizem ni bolezen. Je drugačen način, kako biti človek. Otroci z avtizmom niso bolni, v razvoju napredujejo kot vsi drugi. Ne rabimo jih spreminjati ali popravljati. Potruditi se moramo, da jih razumemo, nato pa moramo spremeniti naše ravnanje. Če želimo doprinesti k napredku oseb z avtizmom, moramo spremeniti sebe – naša stališča, vedenje in načine podpore, ki jih nudimo. Če želimo razumeti osebo z avtizmom, se moramo neprestano spraševati – zakaj, zakaj, zakaj se le-ta vede na določen način.« (Medved T. in Opara, A., brez letnice).

Povzeto po: https://scsks.splet.arnes.si/ob-svetovnem-dnevu-zavedanja-o-avtizmu-koliko-razumemo-svet-otrok-in-mladostnikov-z-avtizmom/

Predstavitev dela z učenci z motnjo avtističnega spektra

Prepis predstavitve

Predstavitev dela z učenci z motnjo avtističnega spektra

Suzana Mulej

Kdo smo?

 • Osnovna šola s prilagojenim programom in enakovrednim izobrazbenim standardom za učence z avtizmom
 • Predstavitev za dan avtizma
  https://video.arnes.si/watch/y1gc689qdvlz

V čem se razlikujemo?

 • Manjši oddelki
 • 2 učitelja / strokovna delavca
 • Dodatna predmeta (šibko področje otrok AM)
  • Komunikacijske veščine (izražanje kaj želijo, izražanje čustev in počutja)
  • Socialne veščine (opolnomočenje otrok za dobro samopodobo = boljša samozavest, iskanje močnih področij)
 • Tesno sodelovanje s starši

Kakšen je potek dela – pouk?

 • Strukturiran urnik
 • komunikacija preko sličic (priprava potrebščin na mizo, odmor, pitje…)
 • Napoved dogodkov/ novih oseb (težko sprejemanje novih sprememb)

Fotoutrinki

 • Peka medenjakov – Bazar
 • Ustvarjanje glasbil in ples
 • Zimske radosti – športni dnevi
 • Skrb za zdravje
 • Likovno ustvarjanje
 • Obisk zavetišča
 • Obisk šolskega muzeja
 • Obisk Božička

Kaj ponujamo?

 • Veselo šolo
 • Kenguru (računalniško tekmovanje)
 • Lili in Bine (tekmovanje iz slovenščine v nižjih razredih)
 • Bralno značko
 • Matemček (matematično tekmovanje)
 • Kolesarski izpit 
 • Zimsko in letno šolo v naravi

Kaj pri pouku uporabljamo?

 • Časovnike (več krajših odmorov – koncentracija)
 • Inteligentni plastelin
 • Nalepke in pohvale (za motivacijo)
 • Individualiziran program (za vsakega otroka, upoštevanje prilagoditev v odločbah – slušalke, večji tisk, barvni listi…)

Kaj je posebnost naše šole/Centra?

 • Soba za umirjanje
 • nova senzorna soba (spodbuja rabo čutil, spodbuja izražanje čustev, zmanjšuje napetosti…)

Koristni članki

Knjige

(Skupno 569 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost