Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Svet zavoda


Svet zavoda Centra IRIS, Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, je sestavljen iz predstavnikov Sveta staršev (3 člani), ustanovitelja (3 člani), dijakov (2 člana) ter predstavnikov delavcev Centra IRIS  (5 članov).

Predsednica Sveta zavoda je gospa Anja Detiček. Namestnica predsednice Sveta zavoda je gospa Mina Pišljar.

Svet zavoda ima v skladu z 48. členom ZOFVI naslednje naloge:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja Centra IRIS, letni delovni načrt in poročilo o njihovi uresničitvi,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih programov in dodatnih dejavnosti,
  • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otrok/učencev/dijakov in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija,  sindikat zaposlenih in Svet staršev,
  • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
  • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

Dokumenti

(Skupno 1.099 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost