Velike vrednosti

Po Zakonu o javnem naročanju smo organizacije javnega sektorja zavezane k izvedbi Postopkov zbiranja ponudb za vsa naročila storitev in/ali nabav, ki so enaka ali višja od 40.000 EUR in za vsa naročila gradenj v vrednosti enaki ali višji od 80.000 EUR.

Male vrednosti

Po Zakonu o javnem naročanju smo organizacije javnega sektorja zavezane k izvedbi Postopkov oddaje naročil male vrednosti za vsa naročila storitev in/ali nabav v vrednosti višji od 20.000 EUR in nižji od 40.000 EUR, in za naročila gradenj v vrednosti višji od 40.000 EUR in nižji od 80.000 EUR.

Storitve prevozov šolskih in predšolskih otrok s posebnimi potrebami

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za storitve prevozov šolskih in predšolskih otrok s posebnimi potrebami (1.1.2016-31.8.2016)
Razpis za prevoze otrok je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 16. 12. 2015, pod številko NMV8020/2015.

Arhiv:

Sukcesivna nabava prehrambenega blaga

1 Navodila NMV
SKLOP 1 Meso_in_mesni_izdelki

SKLOP 2 KRUH IN PECIVO

SKLOP 3 Mleko_in_mleni_izdelki

SKLOP 4 Sadje_in_zelenjava

SKLOP 5 zamrznjen_program

SKLOP 6 Splošna_prehrana_I

SKLOP 7 Splosna_prehrana_II
2 Obrazec NMV-01- SKLEP
3 Obrazec NMV-02 b- VABILO
4 Obrazec NMV-03 b- PONUDBA ZA SUKCESIVNO DOBAVO BLAGA
5 Obrazec NMV-04 IZJAVA
6 Obrazec NMV-04 b-IZJAVA PLAČILNI POGOJI
7 Obrazec NMV-04 d IZJAVA IZPOLNJEVANJE POG OBVEZNOSTI
8 Obrazec NMV-04c IZJAVA HIGIENSKI POGOJI
9 Obrazec NMV-06 VZOREC POGODBE