Javna naročila

Velike vrednosti

Po Zakonu o javnem naročanju smo organizacije javnega sektorja zavezane k izvedbi Postopkov zbiranja ponudb za vsa naročila storitev in/ali nabav, ki so enaka ali višja od 40.000 EUR in za vsa naročila gradenj v vrednosti enaki ali višji od 80.000 EUR.

Male vrednosti

Po Zakonu o javnem naročanju smo organizacije javnega sektorja zavezane k izvedbi Postopkov oddaje naročil male vrednosti za vsa naročila storitev in/ali nabav v vrednosti višji od 20.000 EUR in nižji od 40.000 EUR, in za naročila gradenj v vrednosti višji od 40.000 EUR in nižji od 80.000 EUR.