Leta 2019 bomo praznovali 100-letnico obstoja zavoda. Ker je obletnica častitljiva in se je v teh 100 letih marsikaj zgodilo in razvilo, smo se odločili, da jo praznujemo vse leto z različnimi aktivnostmi. Nekatere aktivnosti bodo potekale vse leto, druge pa na določen datum z vrhom s Častno akademijo 19. 9. 2019 ob 19h v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.

O dogajanju vas bomo obveščali:

Koordinatorici: Sabina Šilc (sabina.silc@center-iris.si) in Nina Čelešnik Kozamernik (nina.celesnik@center-iris.si)

Dogodki in aktivnosti ob 100-letnici

JESEN/ZIMA

 • Publikacija dejavnosti ob 100-letnici
 • NAŠA MISEL ob 100-letnici
 • Odštevalnik
 • Promo video
 • Razstava fotografij MOL
 • Izdelava priponk: 100 let, tudi v brajici
 • Šahovski turnir (6. oktober 2018)
 • Zaključno srečanje projekta OPEYE v Centru IRIS (22. in 23 november 2018)
 • Donacije za šole v naravi za slepe in slabovidne otroke**
 • Psička Vida (pobarvanka, pravljica, lutke …)**
 • Razstava tipank po knjižnicah**
 • Večerja v temi**
 • Medijski dogodki**

POMLAD/POLETJE

JESEN 2019

 • Šolski muzej – razstava ob 100-letnici
 • Svečana akademija ob 100-letnici, 19. september 2019, ob 19.00

Legenda:

* Termin se lahko tudi spremeni.

** Preko celega leta.

Zgodovinski pregled Centra IRIS

Na slovenskem ozemlju se je organizirano izobraževanje slepih pojavilo ob koncu prve svetovne vojne. Za ustanovni datum Zavoda za slepe velja 13. 9. 1919, ko je deželna vlada imenovala člane njegovega kuratorija. V stotih letih od ustanovitve je zavod nekajkrat zamenjal ime in lokacijo. Najprej je domoval v Ljubljani, nato so ga leta 1922 preselili v Kočevje. Tam so ga leta 1929 preimenovali v Zavod za slepo deco. V Ljubljano so ga ponovno preselili leta 1944. Po kratkem gostovanju v gluhonemnici mu je ministrstvo za prosveto leta 1945 namenilo prostore zavoda De Notre Dame na Mirju, kjer se nahaja še danes. Po drugi svetovni vojni so zavod preimenovali v Zavod za slepo mladino. Leta 1965 je bila zgrajena nova šolska stavba, ki je omogočala vpis večjega števila otrok. Ker so začeli sprejemati tudi učence z nekoliko več vida, so zavod preimenovali v Zavod za slepo in slabovidno mladino. Leta 2004 se mu je priključila srednja šola Centra slepih in slabovidnih iz Škofje Loke. Do novega preimenovanja je prišlo leta 2016, ko se je zavod preimenoval v Center IRIS.