Prosta delovna mesta

 
  • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA

    Opis del in nalog: opravlja dela in naloge določene s predpisi, letnim delovnim načrtom, neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA […]

     
  •