Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Kategorija: Prosta delovna mesta

  • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj za DSP – mobilni učitelj

    Opis del in nalog: izvajanje dodatne strokovne pomoči; izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; sodelovanje z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami; izvaja dejavnosti in predstavitve dela v drugih zavodih oziroma organizacijah in se jih…

  • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj za poučevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja

    Opis del in nalog: Delavec opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda, zlasti pa naloge, ki so vezane na neposredno izvajanje vzgojno- izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljanje drugih del po programu dela in življenja zavoda in po navodilih…

  • Objavljamo prosto delovno mesto: Računovodja VII/2

    Opis del in nalog: izvaja in vodi dela v računovodstvu, načrtuje ter odgovarja za zakonito,  pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog, pripravlja podatke in analize za načrtovanje dejavnosti, vnašanje v sistem eMA in v program KPIS ter opravlja druga dela po navodilih vodstva zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE, (VII/2) Druga…

Dostopnost