Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Dober učitelj


»Povprečen učitelj pove, dober učitelj pojasni, odličen učitelj prikaže, velik učitelj navdihuje.«

William Arthur Ward

 

Kaj pomeni dober učitelj*? Kakšne so njegove lastnosti?

Pripravila: mag. Nina Čelešnik Kozamernik

April 2020

*Beseda učitelj se nanaša tako na ženski kot moški spol, a je zaradi lažje berljivosti v nadaljevanju uporabljen le moški spol.

Če želimo pravi odgovor, moramo vprašati učence/dijake. In smo jih …

V anketi, ki smo jo izvedli preko povezave 1ka med, 17. 03. 2020 in 27. 03. 2020, in smo jo poslali na vse naslove otrok, mladine in staršev Centra IRIS in mobilne službe, je sodelovalo 19 ljudi, od tega 53 % (10) moških in 47 % (9) žensk, od tega 32 % (6) v starosti do 10 let, 32 % (6) od 11 do 14 let, 11 % (2) med 15 in 17 let, 26 % (5) med 18 in 22 let. 42 % (8) iz Vzhodne Slovenije in 47 % (9) iz Zahodne Slovenije. 37 % (7) jih hodi v osnovno šolo na razredno stopnjo, 42 % (8) v osnovno šolo na predmetno stopnjo, 21 % (4) pa v srednjo šolo. Zanimalo nas je kaj za otroke in mladino pomeni biti dober učitelj in kako vidijo svoje učitelje.

 

Ugotovili smo sledeče:

  1. vprašanje: Kaj zate pomeni dober učitelj? Kakšne so njegove lastnosti? Skušaj ga čim bolje opisati.

Na vprašanje je odgovarjalo 17 oseb (2 odgovora nista podali), vsaka je za kriterij dobrega učitelja lahko navedla več lastnosti. V tabeli predstavljamo njihove odgovore.

Lastnost dobrega učitelja: Število vseh odgovorov anketirancev, ki so navedli to trditev: Odstotek glede na vse anketirance:

 

zna dobro razlagati, dobro uči, dobro predava, dobro razlaga na zanimiv način, ki te pritegne, skuša čim bolj razložiti učno snov, ne posreduje le podatkov, ampak tudi pokaže, da lažje razumeš, nauči veliko 9 53 %
je prijazen 8 47 %
ni preveč strog, hud, ne kaznuje, ampak tudi ne popušča, ni nesramen, se ne dere na nas 7 41 %
vzame si čas za učence, učenca razume, je strpen, če nekdo rabi velikokrat ponovno razlago, pripravljen znova razložiti snov, se zavzema za učence, zna z otroki 7 41 %
vedno pripravljen pomagati, ni samo učitelj, ampak tudi pripravljen pomagati na drugih področjih v življenju (po drugi strani pa ni dobro, da se preveč navežemo eni na druge, saj to otežuje stvari, ko je treba iti naprej); da ima učenec občutek, da mu lahko vse zaupa, tudi tisto, kar je narobe naredil 6 35 %
zabaven, da se zna med poukom pohecati, vedno za hec 5 29 %
spoštuje učenca 3 18 %
pošten 2 12 %
pripravljen na delo (ko nam narekuje, si ne izmisli, da sredi narekovanja nehamo pisat, ne naklada vedno o eni in isti stvar) 2 12 %
komunikativen 1 6 %
od vseh učencev ne zahteva najvišjega nivoja 1 6 %
se obnaša in govori subjektivno 1 6 %
ni pomembna le snov v učnem načrtu, ampak da se stvari tudi utrdijo, če učenci ne razumemo 1 6 %
lepo govori 1 6 %
malo nalog 1 6 %
da nam da snov na platno ali listih 1 6 %
da uporaben feedback (povratno informacijo) 1 6 %
zahteva veliko, saj se tako veliko več naučiš 1 6 %
nauči veliko več kot polinome, nepravilne glagole, književnost … 1 6 %

 

  1. vprašanje: Kako bi ocenil/-a svoje trenutne učitelje?
 

Nihče.

 

Le redki. Polovica ja, polovica ne. Večina. Vsi. Skupaj
Moji učitelji zelo dobro poučujejo. 1 (6%) 0 (0%) 2 (11%) 11 (61%) 4 (22%) 18 (100%)
Moji učitelji so prijazni. 1 (6%) 0 (0%) 3 (17%) 5 (28%) 9 (50%) 18 (100%)
Moji učitelji se držijo dogovorov. 0 (0%) 1 (6%) 0 (0%) 6 (33%) 11 (61%) 18 (100%)

 

61 % (11) anketirancev meni, da večina in 22 % (4), da vsi njihovi učitelji zelo dobro poučujejo, 11% (2) meni, da polovica poučuje dobro, 6 % (1) pa meni, da nihče izmed učiteljev ne poučuje dobro.

50 % (9) jih meni, da so vsi njihovi učitelji prijazni, 28 % (5) jih meni, da je prijazna večina učiteljev, 17 %  (3) jih meni, da je prijazna polovica učiteljev in 6 % (1) meni, da nihče izmed učiteljev ni prijazen.

61 % (11) anketirancev pravi, da se vsi njihovi učitelji držijo dogovorov, 33 % (6) jih meni, da večina in 6 % (1) pravi, da se le redki učitelji držijo dogovora.

 

Sklep:

Glede na kriterije, ki so jih navedli anketiranci kaj za njih pomeni dober učitelj in glede na odgovore kako svoje učitelje ocenjujejo, lahko zaključimo, da imajo anketiranci učitelje, ki dobro poučujejo (kar se za 53 % zdi lastnost dobrega učitelja), so prijazni (kar se za 47 % zdi lastnost dobrega učitelja) in se držijo dogovorov, kar pa je, glede na njihov kriterij dobrega učitelja, zelo pomembno. Z drugimi besedami; lahko zaključimo, da so anketiranci s svojimi učitelji zelo zadovoljni. Ste med njimi?

 

 

(Skupno 1.288 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost