Državni zbor RS je 17. februarja 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci, ki osebno asistenco priznava kot pravico invalidov.

Osredotoča se na uporabnike, ki živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe.

Zakon naj bi se začel uporabljati 1. 1. 2019.

Storitve osebne asistence zajemajo storitve namenjene osebni pomoči uporabnika, storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo in pomoč na delovnem mestu ter v izobraževalnem procesu.

24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu št. 57/18 objavljen Pravilnik o osebni asistenci, ki podrobneje ureja postopek za uveljavljanje te pravice.

Za informacije se lahko obrnete na pristojni Center za socialno delo ali Center IRIS.

 

Oznake: