Kar nekaj tipank iz zbirke Potipaj me se nahaja na policah knjižnice Centra IRIS. Ste si jih že izposodili?