Raziskava, ki jo dela psihologinja Mateja Kralj bo doprinesla k večjemu razumevanju družinske dinamike oseb z okvaro vida in je pomembna tudi za naše delo v bodoče. Zato vas, starše, prosim, da odgovorite na anketna vprašanja. Nekateri ste imeli težave z izpolnjevanjem in niste oddali celotne ankete, zato se take ankete ne bodo upoštevale in je pomembno, da jo izpolnite še enkrat.

Sabina Šilc, psihologinja centra IRIS