5. seja Sveta zavoda je bila dne 15. 3. 2018.

Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 6. 11. 2017.
  2. Seznanitev z zamenjavo predstavnice dijaške skupnosti v Svet zavoda.
  3. Obravnava in sprejem rebalansa finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2017.
  4. Obravnava in  sprejem poročil inventurnih komisij.
  5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2017 (zaključni račun).
  6. Obravnava in sprejem finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2018.
  7. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja zavoda.
  8. Razno.

Več lahko preberete v zapisniku (PDF oblika).

(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: