Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Tradicionalni slovenski zajtrk


Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije leta 2012 in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos bo to v petek, 18. novembra. Tudi tokrat bomo posebej poudarili pomen zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja.

S projektom Tradicionalni slovenski zajtrk želimo izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo se mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.

Projekt vodi in usklajuje medresorska delovna skupina, ki jo je imenovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg MKGP skupino sestavljajo še člani, ki so jih imenovali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Čebelarska zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Nacionalni inštitut za javno varovanje zdravja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Letos sta se pridružila še Ministrstvo za kulturo in Zveza sadjarskih društev Slovenije ter Društvo Vesela kuhinja.

(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost