ELES
Učenci, dijaki in delavci Zavoda se zahvaljujemo podjetju ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o. za podarjene računalnike in pohištvo.