šolsko leto 2020/2021

6.b - Lucija Maršič

uraod – doPONTORSREČETPET
1.8.00 – 8.45NARMATLUMTITŠPO
2.8.50 – 9.35SLJDRULUMTITDRU
3.9.40 – 10.25SLJGUMSLJMATSLJ
malica
4.10.50 – 11.35DRUŠPONARSLJSUČ
5.11.40 – 12.25MATGOSMATŠPODOP
6.12.30 – 13.15TITGOSDOPROP
7.13.20 – 14.05

7.b - Lucija Maršič

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45NARMATLUMTITŠPO
2.8.50 - 9.35SLJDRULUMTITDRU
3.9.40 - 10.25TJAGUMSLJMATSLJ
malica
4.10.50 - 11.35DRUŠPONARSLJTJA
5.11.40 - 12.25MATGOSMATŠPODOP
6.12.30 - 13.15TITGOSDOPDRURAČ
7.13.20 - 14.05TIT

1.a - Tina Kastelic

uraod – doPONTORSREČETPET
1.8.00 – 8.45MATSPOSLJGUM
2.8.50 – 9.35ŠPOGUMŠPOSLJŠPO
3.9.40 – 10.25MATSLJMATTJASPO
malica
4.10.50 – 11.35SLJSLJSLJDOPMAT
5.11.40 – 12.25TJASPOLUM
6.12.30 – 13.15LUM
7.13.20 – 14.05

2.a - Tina Kastelic

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45MATSPOSLJGUM
2.8.50 - 9.35ŠPOGUMŠPOSLJŠPO
3.9.40 - 10.25MATSLJMATTJASPO
malica
4.10.50 - 11.35SLJSLJSLJDOPMAT
5.11.40 - 12.25TJASPOLUMSLJ
6.12.30 - 13.15LUM
7.13.20 - 14.05

3.a - Tina Kastelic

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45MATSPOSLJGUM
2.8.50 - 9.35ŠPOGUMŠPOSLJŠPO
3.9.40 - 10.25MATSLJMATTJASPO
malica
4.10.50 - 11.35SLJSLJSLJDOPMAT
5.11.40 - 12.25TJASPOLUMMATSLJ
6.12.30 - 13.15LUM
7.13.20 - 14.05

6.a - Karmen Grum

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45ZGOSLJŠPO
2.8.50 - 9.35MATTJAGEOSLJMAT
3.9.40 - 10.25ŠPOSLJNARSLJMAT
malica
4.10.50 - 11.35ŠPOSLJLUM/GUMMATTJA
5.11.40 - 12.25NARGOSLUM/GUMTJATJA
6.12.30 - 13.15GOSTITDOP
7.13.20 - 14.05TITKOM-R

7.a - Karmen Grum

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45ZGOSLJGEOŠPO
2.8.50 - 9.35MATTJAGEOSLJMAT
3.9.40 - 10.25ZGODKENARSLJMAT
malica
4.10.50 - 11.35ŠPOSLJLUM/GUMMATTJA
5.11.40 - 12.25NAROGLLUM/GUMTJATJA
6.12.30 - 13.15ŠSP/SPHOGLTITDOP
7.13.20 - 14.05ŠSP/SPHNARTITKOM-R

9.a - Damijana Dušak

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45SLJGEOMATKEM
2.8.50 - 9.35ZGOZGOKEMGEOBIO
3.9.40 - 10.25MATMATSLJTJATJA
malica
4.10.50 - 11.35BIOMATSLJTJAŠPO
5.11.40 - 12.25ŠPOLUM/OGLFIZSLJKOM-R
6.12.30 - 13.15KEŽ/ŠSPLUM/OGLFIZSLJGUM
7.13.20 - 14.05KEŽ/ŠSPDOP

1.AM - Maja Rejc

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45SPOSLJTJASLJ
2.8.50 - 9.35SLJSLJSLJSLJMAT
3.9.40 - 10.25TJAGUMMATMATGUM
malica
4.10.50 - 11.35SOVŠPOSPOKOMSPO
5.11.40 - 12.25ŠPOMATLUMSOVDOP
6.12.30 - 13.15ŠPOKOMLUM
7.13.20 - 14.05

2.AM - Maja Rejc

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45SPOSLJTJASLJ
2.8.50 - 9.35SLJSLJSLJSLJMAT
3.9.40 - 10.25TJAGUMMATMATGUM
malica
4.10.50 - 11.35SLJŠPOSPOSOVSPO
5.11.40 - 12.25ŠPOMATLUMKOMDOP
6.12.30 - 13.15ŠPOSOVLUM
7.13.20 - 14.05

3.AM - Ines Cokan

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45ŠPOLUMŠPOMATSLJ
2.8.50 - 9.35MATLUMMATSLJMAT
3.9.40 - 10.25SPOSLJTJAGUMŠPO
malica
4.10.50 - 11.35TJASPOSLJSLJKOM
5.11.40 - 12.25SOVMATDOPSPO
6.12.30 - 13.15SLJGUM
7.13.20 - 14.05SLJ

5.AM - Ines Cokan

uraod - doPONTORSREČETPET
1.8.00 - 8.45ŠPOLUMŠPOMATSLJ
2.8.50 - 9.35MATLUMTJASLJMAT
3.9.40 - 10.25DRUSLJTJAGUMŠPO
malica
4.10.50 - 11.35TJADRUSLJSLJGOS
5.11.40 - 12.25NITMATDOPDRU
6.12.30 - 13.15SOVGUMNITNIT
7.13.20 - 14.05KOM

Seznam predmetov

 • SLJ – slovenščina
 • TJA – tuji jezik angleščina
 • LUM – likovna umetnost
 • GUM – glasbena umetnost
 • MAT – matematika
 • TIT – tehnika in tehnologija
 • GOS – gospodinjstvo
 • NAR – naravoslovje
 • NIT – naravoslovje in tehnologija
 • GEO – geografija
 • ZGO – zgodovina
 • SPO – spoznavanje okolja
 • DRU – družba
 • FIZ – fizika
 • KEM – kemija
 • BIO – biologija
 • ROP – računalniško opismenjevanje
 • ŠPO – šport
 • KOM – komunikacija računalništvo
 • KOM-1 – komunikacija računalništvo (predmet se izvaja eno polletje)
 • DKE – domovinska in državljanska vzgoja
 • SPH – sodobna priprava hrane
 • TVZ – turistična vzgoja
 • ŠNO – šolsko novinarstvo
 • PZB – pevski zbor
 • KOŠ – košarka (krožek)
(Skupno 506 obiskov, današnjih obiskov 2)