Urniki – srednja šola

šolsko leto 2017/2018

1.PA – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   MAT NAR SLO POB
2. 8.50 – 9.35 DRU DPI DRU MAT SOP
3. 9.40 – 10.25 POB DPI ŠVZ SOP APO
  malica          
4. 10.50 – 11.35 ŠVZ SLO SOP DPI OAN
5. 11.40 – 12.25 APO   SOP DPI  
6. 12.30 – 13.15          
7. 13.20 – 14:05          

 

1.PB – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   MAT NAR SLO OET / EID
2. 8.50 – 9.35 DRU KIS DRU MAT OET / EID
3. 9.40 – 10.25 OAN KIS ŠVZ EID-1 OET / EID
  malica          
4. 10.50 – 11.35 ŠVZ SLO   ČUP  
5. 11.40 – 12.25 PPO KDM   ČUP  
6. 12.30 – 13.15 PPO     ČUP-1 / OET  
7. 13.20 – 14:05 PPO-1        

 

2.PA – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   NAR   MAT POB
2. 8.50 – 9.35 DRU DPI ŠVZ SLO POB-1 / APO-1
3. 9.40 – 10.25 POB DPI NAR SOP APO / OAN
  malica          
4. 10.50 – 11.35 SLO MAT SOP DPI  
5. 11.40 – 12.25 APO   SOP DPI  
6. 12.30 – 13.15 ŠVZ        
7. 13.20 – 14:05          

 

2.PB – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   NAR   MAT OET / EID
2. 8.50 – 9.35 DRU KIS ŠVZ SLO OET / EID
3. 9.40 – 10.25 OAN KIS NAR EID-1/KDM-1 OET / EID
  malica          
4. 10.50 – 11.35 SLO MAT   ČUP  
5. 11.40 – 12.25 PPO KDM   ČUP  
6. 12.30 – 13.15 ŠVZ     ČUP-1 / OET  
7. 13.20 – 14:05 PPO        

 

2.ADM – Karmen Pajk

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   NEM SLO ŠVZ PAN
2. 8.50 – 9.35 APO SLO APO UPP ŠVZ
3. 9.40 – 10.25 DRU APO NEM PAN NAR
  malica          
4. 10.50 – 11.35 IKT TJA UPP TJA UPP
5. 11.40 – 12.25 SLO UPP NAR IKT IKT
6. 12.30 – 13.15 MAT IKT DRU MAT  
7. 13.20 – 14:05 KOM IKT KOM-ORM KOM-VOS  

 

3.ADM – Karmen Pajk

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   NEM SLO ŠVZ PAN
2. 8.50 – 9.35   SLO APO UPP ŠVZ
3. 9.40 – 10.25   APO NEM PAN NAR
  malica          
4. 10.50 – 11.35   TJA UPP TJA TJA
5. 11.40 – 12.25 SLO   NAR    
6. 12.30 – 13.15 MAT   KOM-ORM MAT  
7. 13.20 – 14:05 MAT   KOM-VOS    

 

4.ADM – Marija Jeraša

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   UPP TGO ŠVZ ZOP
2. 8.50 – 9.35 KMC UPP SLO TJA ŠVZ
3. 9.40 – 10.25 NEM SLO SLO TGO TJA
  malica          
4. 10.50 – 11.35 ZOP UPP NEM TGO KMC
5. 11.40 – 12.25 MAT ZOP RET MAT PAN
6. 12.30 – 13.15 RET TJA KOM-ORM KMC KMC
7. 13.20 – 14:05   PAN KOM-VOS ZOP  

 

1.ET – Karmen Pajk

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   TJN SLO ŠVZ PAN
2. 8.50 – 9.35 MKN SLO MKN BIO ŠVZ
3. 9.40 – 10.25 PPO MKN TJN PAN DGO
  malica          
4. 10.50 – 11.35 DGO TJA SLO TJA TJA
5. 11.40 – 12.25 SLO KEM PPO MKN DGO
6. 12.30 – 13.15 MAT UME PPO MAT BIO
7. 13.20 – 14:05 MAT   PPO KEM  

 

Seznam predmetov

DPI – delo v pisarni in uporaba IKT

POB – poslovni bonton

SOB – strojepisje in obdelava besedil

OAN – osnove angleščine

EID – enostavni izdelki za dekoracijo

OET – oblikovanje enostavnih tekstilij

PPO – pomoč pri pripravi obrokov (program PB)

KDM – komunikacija na delovnem mestu

KIS – kuhanje in strežba

ČUP – čiščenje in urejanje prostorov

APO – administrativno poslovanje

DGO – delovanje gospodarstva

DRU – družboslovje

FKN –  finančno knjigovodstvo

GEO – geografija

IKT-  informacijska telekomunikacijska tehnologija

KMC – komuniciranje

KOM- komunikacija

MAT – matematika

MKN – materialno knjigovodstvo

NAR – naravoslovje

NEM – nemščina

PAN – poslovna angleščina

PNE – poslovna nemščina

PPO – projekti in poslovanje podjetja (program ET)

PSI – psihologija

RET – retorika

SLO- slovenščina

ŠVZ – športna vzgoja

TGO – temelji gospodarstva

TJA – tuj jezik – angleščina

TJN – tuj jezik – nemščina

UME – umetnost

UPP – upravni postopek

ZGO – zgodovina

ZOP – zbiranje in obdelava podatkov

KEM – kemija

BIO – biologija