šolsko leto 2019/2020

3.PA – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 DPI NAR SLO APO
2. 8.50 – 9.35 DPI ŠVZ OAN APO
3. 9.40 – 10.25 SLO DPI SOB POB POB
malica
4. 10.50 – 11.35 ŠVZ SOB MAT POB VHP
5. 11.40 – 12.25 MAT SOB DRU APO
6. 12.30 – 13.15 VOS
7. 13.20 – 14.05 VOS

 

1.PB – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 KIS NAR SLO ČUP
2. 8.50 – 9.35 KIS ŠVZ OAN OET/EID
3. 9.40 – 10.25 SLO PPO PPO KDM OET
malica
4. 10.50 – 11.35 ŠVZ PPO MAT EID/ČUP EID
5. 11.40 – 12.25 MAT DRU DRU ČUP EID
6. 12.30 – 13.15 VOS
7. 13.20 – 14.05 VOS

 

4.ADM – Mojca Jeraša

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 NEM TGO TGO ŠVZ
2. 8.50 – 9.35 SLO PAN TGO RET ŠVZ
3. 9.40 – 10.25 ZOP UPP UPP VOS TJA
malica
4. 10.50 – 11.35 ZOP TJA SLO ZOP KMC
5. 11.40 – 12.25 UPP TJA SLO ZOP KMC
6. 12.30 – 13.15 MAT KMC RET MAT
7. 13.20 – 14.05 NEM KMC PAN

 

2.ET – Mojca Jeraša

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 PAN GEO PSI ŠVZ
2. 8.50 – 9.35 PNE PNE SLO FKN ŠVZ
3. 9.40 – 10.25 PNE TJA SLO MAT PP
malica
4. 10.50 – 11.35 ZGO PP DGO TJA TJA
5. 11.40 – 12.25 MAT SLO DGO TJA PAN
6. 12.30 – 13.15 MAT SLO FKN PP DGO
7. 13.20 – 14.05 DGO Z-G-P FKN PP

 

Seznam predmetov

DPI – delo v pisarni in uporaba IKT

POB – poslovni bonton

SOB – strojepisje in obdelava besedil

OAN – osnove angleščine

EID – enostavni izdelki za dekoracijo

OET – oblikovanje enostavnih tekstilij

PPO – pomoč pri pripravi obrokov (program PB)

KDM – komunikacija na delovnem mestu

KIS – kuhanje in strežba

ČUP – čiščenje in urejanje prostorov

APO – administrativno poslovanje

DGO – delovanje gospodarstva

DRU – družboslovje

FKN – finančno knjigovodstvo

GEO – geografija

IKT- informacijska telekomunikacijska tehnologija

KMC – komuniciranje

KOM- komunikacija

MAT – matematika

MKN – materialno knjigovodstvo

NAR – naravoslovje

NEM – nemščina

PAN – poslovna angleščina

PNE – poslovna nemščina

PPO – projekti in poslovanje podjetja (program ET)

PSI – psihologija

RET – retorika

SLO- slovenščina

ŠVZ – športna vzgoja

TGO – temelji gospodarstva

TJA – tuj jezik – angleščina

TJN – tuj jezik – nemščina

UME – umetnost

UPP – upravni postopek

ZGO – zgodovina

ZOP – zbiranje in obdelava podatkov

KEM – kemija

BIO – biologija