šolsko leto 2019/2020

3.PA – Tatjana Murn

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 DPI NAR SLO APO
2. 8.50 – 9.35 DPI ŠVZ OAN APO
3. 9.40 – 9.35 SLO DPI SOB POB POB
malica
4. 10.50 – 11.35 ŠVZ SOB MAT POB VHP
5. 11.40 – 12.25 MAT SOB DRU APO
6. 12.30 – 13.15 VOS
7. 13.20 – 14.05 VOS

 

1.PB – Tatjana Murn

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 KIS NAR SLO ČUP
2. 8.50 – 9.35 KIS ŠVZ OAN OET/EID
3. 9.40 – 9.35 SLO PPO PPO KDM OET
malica
4. 10.50 – 11.35 ŠVZ PPO MAT EID/ČUP EID
5. 11.40 – 12.25 MAT DRU DRU ČUP EID
6. 12.30 – 13.15 VOS
7. 13.20 – 14.05 VOS

 

4.ADM – Mojca Jeraša

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 NEM SLO ZOP ŠVZ
2. 8.50 – 9.35 VOS PAN SLO ZOP ŠVZ
3. 9.40 – 9.35 MAT MAT RET TGO TJA
malica
4. 10.50 – 11.35 SLO TJA TGO UPP KMC
5. 11.40 – 12.25 RET TJA TGO ZOP KMC
6. 12.30 – 13.15 NEM KMC UPP ZOP
7. 13.20 – 14.05 KMC UPP PAN

 

2.ET – Mojca Jeraša

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 PAN DGO PSI ŠVZ
2. 8.50 – 9.35 PNE PNE DGO SLO ŠVZ
3. 9.40 – 9.35 PNE TJA DGO MAT PP
malica
4. 10.50 – 11.35 ZGO PP DGO TJA TJA
5. 11.40 – 12.25 MAT PP SLO TJA PAN
6. 12.30 – 13.15 MAT SLO SLO GEO FKN
7. 13.20 – 14.05 FKN Z-G-P FKN PP

 

Seznam predmetov

DPI – delo v pisarni in uporaba IKT

POB – poslovni bonton

SOB – strojepisje in obdelava besedil

OAN – osnove angleščine

EID – enostavni izdelki za dekoracijo

OET – oblikovanje enostavnih tekstilij

PPO – pomoč pri pripravi obrokov (program PB)

KDM – komunikacija na delovnem mestu

KIS – kuhanje in strežba

ČUP – čiščenje in urejanje prostorov

APO – administrativno poslovanje

DGO – delovanje gospodarstva

DRU – družboslovje

FKN – finančno knjigovodstvo

GEO – geografija

IKT- informacijska telekomunikacijska tehnologija

KMC – komuniciranje

KOM- komunikacija

MAT – matematika

MKN – materialno knjigovodstvo

NAR – naravoslovje

NEM – nemščina

PAN – poslovna angleščina

PNE – poslovna nemščina

PPO – projekti in poslovanje podjetja (program ET)

PSI – psihologija

RET – retorika

SLO- slovenščina

ŠVZ – športna vzgoja

TGO – temelji gospodarstva

TJA – tuj jezik – angleščina

TJN – tuj jezik – nemščina

UME – umetnost

UPP – upravni postopek

ZGO – zgodovina

ZOP – zbiranje in obdelava podatkov

KEM – kemija

BIO – biologija