Urniki – srednja šola

šolsko leto 2018/2019

2.PA – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   POB DRU NAR POB
2. 8.50 – 9.35   POB MAT APO APO
3. 9.40 – 9.35 NAR DPI MAT DPI SOB
malica
4. 10.50 – 11.35 SLO DPI ŠVZ DPI SOB
5. 11.40 – 12.25 ŠVZ APO SLO    
6. 12.30 – 13.15 OAN SOB      
7. 13.20 – 14.05          

 

3.PA – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   POB DRU SLO POB
2. 8.50 – 9.35   POB MAT APO APO
3. 9.40 – 9.35 MAT DPI ŠVZ DPI SOB
malica
4. 10.50 – 11.35 NAR DPI   DPI SOB
5. 11.40 – 12.25 SLO APO      
6. 12.30 – 13.15 ŠVZ SOB      
7. 13.20 – 14.05 OAN        

 

3.PB – Darja Lukan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   KDM DRU SLO OET/EID
2. 8.50 – 9.35   KDM MAT ČUP OET/EID
3. 9.40 – 9.35 MAT KIS ŠVZ ČUP/OET OET/EID
malica
4. 10.50 – 11.35 NAR KIS     EID
5. 11.40 – 12.25 SLO PPO      
6. 12.30 – 13.15 ŠVZ PPO PZB   PZB
7. 13.20 – 14.05 OAN        

 

3.ADM – Mojca Jeraša

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   ŠVZ SLO UPP  
2. 8.50 – 9.35 SLO DRU SLO TJA ŠVZ
3. 9.40 – 9.35 NEM RET NAR PAN PAN
malica
4. 10.50 – 11.35 MAT ZOP APO KMC UPP
5. 11.40 – 12.25 MAT ZOP APO KMC NAR
6. 12.30 – 13.15 ZOP TJA RET MAT  
7. 13.20 – 14.05 DRU NEM   ZOP  

 

1.ET – Mojca Jeraša

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   ŠVZ DGO PAN TJA
2. 8.50 – 9.35 TJN TJA DGO SLO ŠVZ
3. 9.40 – 9.35 PPO TJA DGO SLO BIO
malica
4. 10.50 – 11.35 PPO PAN BIO MAT KEM
5. 11.40 – 12.25 PPO SLO UME MAT MKN
6. 12.30 – 13.15 MKN TJN KEM PPO MKN
7. 13.20 – 14.05 MAT MKN SLO TJA  

 

Seznam predmetov

DPI – delo v pisarni in uporaba IKT

POB – poslovni bonton

SOB – strojepisje in obdelava besedil

OAN – osnove angleščine

EID – enostavni izdelki za dekoracijo

OET – oblikovanje enostavnih tekstilij

PPO – pomoč pri pripravi obrokov (program PB)

KDM – komunikacija na delovnem mestu

KIS – kuhanje in strežba

ČUP – čiščenje in urejanje prostorov

APO – administrativno poslovanje

DGO – delovanje gospodarstva

DRU – družboslovje

FKN –  finančno knjigovodstvo

GEO – geografija

IKT-  informacijska telekomunikacijska tehnologija

KMC – komuniciranje

KOM- komunikacija

MAT – matematika

MKN – materialno knjigovodstvo

NAR – naravoslovje

NEM – nemščina

PAN – poslovna angleščina

PNE – poslovna nemščina

PPO – projekti in poslovanje podjetja (program ET)

PSI – psihologija

RET – retorika

SLO- slovenščina

ŠVZ – športna vzgoja

TGO – temelji gospodarstva

TJA – tuj jezik – angleščina

TJN – tuj jezik – nemščina

UME – umetnost

UPP – upravni postopek

ZGO – zgodovina

ZOP – zbiranje in obdelava podatkov

KEM – kemija

BIO – biologija