šolsko leto 2019/2020

5.B – Lucija Maršič

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 ŠPO SLJ LUM DRU TIT
2. 8.50 – 9.35 DRU/RU MAT LUM MAT TIT
3. 9.40 – 10.25 SLJ SUČ SLJ SLJ ŠPO
malica
4. 10.50 – 11.35 NAR MAT DOP DOP ŠPO
5. 11.40 – 12.25 NAR GOS GUM SLJ
6. 12.30 – 13.15 MAT GOS DRU
7. 13.20 – 14.05 ROP

 

6.B – Lucija Maršič

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 ŠPO SLJ LUM DRU TIT
2. 8.50 – 9.35 DRU/RU MAT LUM MAT TIT
3. 9.40 – 10.25 SLJ SUČ SLJ SLJ ŠPO
malica
4. 10.50 – 11.35 NAR MAT DOP DOP ŠPO
5. 11.40 – 12.25 NAR GOS GUM TIT SLJ
6. 12.30 – 13.15 MAT GOS DRU
7. 13.20 – 14.05 ROP

 

1.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 N1A ŠPO N1A SLJ
2. 8.50 – 9.35 MAT ŠPO GUM SLJ SLJ
3. 9.40 – 10.25 ŠPO SLJ SPO MAT DOP
malica
4. 10.50 – 11.35 GUM SLJ SLJ MAT MAT
5. 11.40 – 12.25 SPO SPO LUM
6. 12.30 – 13.15 LUM
7. 13.20 – 14.05

 

2.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 TJA ŠPO TJA SLJ
2. 8.50 – 9.35 MAT ŠPO GUM SLJ SLJ
3. 9.40 – 10.25 ŠPO SLJ SPO MAT DOP
malica
4. 10.50 – 11.35 GUM SLJ SLJ MAT MAT
5. 11.40 – 12.25 SPO SPO LUM
6. 12.30 – 13.15 SLJ LUM
7. 13.20 – 14.05

 

6.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 TJA ŠPO TJA SLJ
2. 8.50 – 9.35 TJA ŠPO MAT SLJ SLJ
3. 9.40 – 10.25 ŠPO ZGO TJA MAT
malica
4. 10.50 – 11.35 GUM SLJ SLJ MAT DOP
5. 11.40 – 12.25 MAT GEO LUM GOS
6. 12.30 – 13.15 NAR TIT LUM GOS
7. 13.20 – 14.05 ROP NAR TIT

 

7.A – Damijana Dušak

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   GEO GEO LUM/SLZ TJA
2. 8.50 – 9.35 MAT MAT MAT LUM/SLZ TJA
3. 9.40 – 9.35 NAR DKE MAT SLJ ŠPO
malica
4. 10.50 – 11.35 GUM ZGO SLJ SLJ ŠPO
5. 11.40 – 12.25 ZGO NAR NAR    
6. 12.30 – 13.15 SLJ TJA TIT/SPH DOP  
7. 13.20 – 14.05 ROP TJA TIT/SPH    

 

8.A – Damijana Dušak

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   GEO GEO LUM/SLZ TJA
2. 8.50 – 9.35 MAT MAT MAT LUM/SLZ TJA
3. 9.40 – 9.35 BIO DKE MAT SLJ ŠPO
malica
4. 10.50 – 11.35 GUM ZGO SLJ SLJ ŠPO
5. 11.40 – 12.25 ZGO FIZ BIO KEM KEM
6. 12.30 – 13.15 SLJ FIZ TIT/KEO DOP KOM
7. 13.20 – 14.05   TJA TIT/KEO    

 

9.A – Damijana Dušak

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   GEO GEO LUM/KEŽ TJA
2. 8.50 – 9.35 MAT MAT MAT LUM/KEŽ TJA
3. 9.40 – 9.35 BIO KOM MAT SLJ ŠPO
malica
4. 10.50 – 11.35 GUM ZGO SLJ SLJ ŠPO
5. 11.40 – 12.25 ZGO FIZ BIO KEM KEM
6. 12.30 – 13.15 SLJ FIZ NPH DOP  
7. 13.20 – 14.05 SLJ TJA NPH  

 

Seznam predmetov

SLJ – slovenščina

TJA – tuji jezik angleščina

LUM – likovna umetnost

GUM – glasbena umetnost

MAT – matematika

TIT – tehnika in tehnologija

GOS – gospodinjstvo

NAR – naravoslovje

NIT – naravoslovje in tehnologija

GEO – geografija

ZGO – zgodovina

SPO – spoznavanje okolja

DRU – družba

FIZ – fizika

KEM – kemija

BIO – biologija

ROP – računalniško opismenjevanje

ŠPO – šport

KOM – komunikacija računalništvo

KOM-1 – komunikacija računalništvo (predmet se izvaja eno polletje)

DKE – domovinska in državljanska vzgoja

SPH – sodobna priprava hrane

TVZ – turistična vzgoja

ŠNO – šolsko novinarstvo

PZB – pevski zbor

KOŠ – košarka (krožek)