Urniki – osnovna šola

šolsko leto 2017/2018

4.B – Lucija Maršič

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 ŠPO ŠPO SLJ SLJ SLJ
2. 8.50 – 9.35 DRU SLJ MAT MAT MAT
3. 9.40 – 10.25 SLJ MAT DRU DRU GUM
  malica          
4. 10.50 – 11.35 MAT DOP DOP SUČ ŠPO
5. 11.40 – 12.25 LUM NAR GUM KOŠ NAR
6. 12.30 – 13.15 LUM ROP   NAR PZB
7. 13.20 – 14:05     PZB    

 

4.A – Tina Kasetelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   SLJ LUM MAT ŠPO
2. 8.50 – 9.35 SLJ DRU LUM TJA SLJ
3. 9.40 – 10.25 MAT MAT MAT SLJ DRU
  malica          
4. 10.50 – 11.35 NIT GUM ŠPO NIT MAT
5. 11.40 – 12.25 TJA NIT SLJ DOP GUM
6. 12.30 – 13.15 KOM       PZB
7. 13.20 – 14:05 ŠPO   PZB    

 

5.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   SLJ LUM GOS ŠPO
2. 8.50 – 9.35 SLJ DRU LUM TJA SLJ
3. 9.40 – 10.25 MAT MAT MAT SLJ DRU
  malica          
4. 10.50 – 11.35 NIT GUM ŠPO NIT MAT
5. 11.40 – 12.25 TJA NIT SLJ DOP GUM
6. 12.30 – 13.15 KOM TJA DRU   PZB
7. 13.20 – 14:05 ŠPO   PZB    

 

6.B – Damijana Dušak

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   MAT ZGO MAT MAT
2. 8.50 – 9.35 TIT TJA NAR ŠPO TJA
3. 9.40 – 10.25 TIT SLJ MAT TJA ŠPO
  malica          
4. 10.50 – 11.35 SLJ KOM GUM SLJ GOS
5. 11.40 – 12.25 ŠPO TJA GEO NAR GOS-1
6. 12.30 – 13.15 SLJ LUM SLJ DOP PZB
7. 13.20 – 14:05   LUM PZB    

 

7.A – Damijana Dušak

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45   MAT ZGO MAT MAT
2. 8.50 – 9.35 TIT / SPH TJA NAR ŠPO TJA
3. 9.40 – 10.25 TIT / SPH SLJ MAT TJA ŠPO
  malica          
4. 10.50 – 11.35 ZGO GEO GUM SLJ NAR
5. 11.40 – 12.25 DKE TJA GEO NAR ŠNO
6. 12.30 – 13.15 SLJ TVZ / LUM SLJ DOP PZB
7. 13.20 – 14:05 KOM-1 TVZ / LUM PZB KOM  

 

Seznam predmetov

SLJ – slovenščina

TJA – tuji jezik angleščina

LUM – likovna umetnost

GUM – glasbena umetnost

MAT – matematika

TIT – tehnika in tehnologija

GOS – gospodinjstvo

NAR – naravoslovje

NIT – naravoslovje in tehnologija

GEO – geografija

ZGO – zgodovina

SPO – spoznavanje okolja

DRU – družba

FIZ – fizika

KEM – kemija

BIO – biologija

ROP – računalniško opismenjevanje

ŠPO – šport

KOM – komunikacija računalništvo

KOM-1 – komunikacija računalništvo (predmet se izvaja eno polletje)

DKE – domovinska in državljanska vzgoja

SPH – sodobna priprava hrane

TVZ – turistična vzgoja

ŠNO – šolsko novinarstvo

PZB – pevski zbor

KOŠ – košarka (krožek)