StepUp logo

Safe travel and movement
Through the
Environment for young learners with visual impairment, Promoted by all!
Understanding and
Participation.

Spletna stran projekta:

http://www.step-up-comenius.eu/

Publikacije projekta:

Gradiva, ki so nastala v okviru projekta:

Kaj je STEP UP?

STEP UP je dvoletni evropski projekt, katerega tema je orientacija in mobilnost otrok in mladostnikov s težjimi okvarami vida, v katerem sodeluje 7 držav z 8 ustanovami.

Partnerji v projektu

Gymnazium pro zrakove postizene a Stredni skola pro zrakove postizene
Praga
Češka republika

Jyväskylän näkövammaisten koulu
Jyväskylä
Finska

Institut pour Deficients Visuels
Luksemburg

Jordanstown School
Belfast
Severna Irska

Royal Blind School
Edinburg
Škotska

Primary School for Children with Visual Impairment
ChildVision
Dublin
Republika Irska

Ekeskolan/Resourcentre Vision
Örebro
Švedska

Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
Ljubljana
Slovenija

Projekt ni namenjen izobraževanju učiteljev orientacije in mobilnosti, ampak vsem tistim, ki s svojimi aktivnostmi lahko podpirajo razvoj veščin na tem področju. Ciljno skupino predstavljajo tako starši otrok z okvarami vida, njihovi učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci na šolah, ki delajo s slepimi oz. slabovidnimi otroki in mladostniki.

In kakšni so cilji projekta?

Napačne predstave in pomanjkanje znanja na področju orientacije in mobilnosti oseb z okvarami vida ima pogosto za posledico prezaščitniško okolje, v katerem učenec ne pridobi potrebne samozavesti in motivacije za samostojnost.

V okviru projekta bomo pregledali in zbrali ustrezno literaturo ter pripravili informacije, ki bodo zgoraj omenjene skupine osveščale o tem, kako pomembno vlogo igrajo pri razvijanju veščin na področju orientacije in mobilnosti in na kakšen način lahko pomagajo.

Ukvarjali se bomo s terminologijo na področju orientacije in mobilnosti oseb z okvarami vida. Ker se v sodelujočih državah govori osem različnih jezikov, bo poenotenje terminologije na tem strokovnem področju tudi prispevek k lažji komunikaciji v celotnem evropskem prostoru. V Sloveniji delo sovpada s pripravo terminološkega slovarja.

Cilj projekta je tudi razvijanje znanja in zavesti o tem, kako pomembno je ustvarjanje varnega okolja in odpravljanje nepotrebnih ovir in nevarnosti za samostojno gibanje slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov.

Zapisala:

Marija Jeraša, koordinatorica projekta v Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana