OPTIC – OPTimising the Inclusive Classroom

Spletna stran projekta: optic-comenius.eu/slo.html

Projekt OPTIC kaže, kako lahko dobro načrtovanje okolja za učence z motnjami vida pozitivno vpliva na učne rezultate vseh učencev in tako lahko postane inkluzija učencev z motnjami vida pozitivna izkušnja za vse.
» … vzpodbudni vpliv okolja na učenje …«