Ocena funkcionalnosti vida

Funkcionalna ocena vida je nadaljevanje klinične diagnostike. Omogoča nam vpogled v funkcioniranje v vsakodnevnem in akademskem življenju. Gre za observacijsko metodo in proces, ki vključuje standardizirane teste in nestandardizirane metode ocenjevanja uporabe vida.

Področja, ki jih zajema funkcionalna ocena vida:
– ostrina vida na bližino
– ostrina vida na daljino
– kontrastna občutljivost
– barvni vid
– globinski vid
– vidno polje
– položaj oči

Rezultati, ki jih dobimo pri funkcionalni oceni vida nam torej povedo, kako oseba uporablja preostanek vida pri izvajanju vsakdanjih nalog v šolskem in domačem okolju. Ocena predstavlja vir informacij za pedagoške prilagoditve in prilagoditve v vsakdanjem funkcioniranju.

Naročanje na funkcionalno oceno vida:
(01) 2442-750

Janja Hrastovšek, prof. tiflopedagogike
Dragana Žunič, univ.dipl. defekto-tiflologinja in oligofrenologinja