Aktivnosti v šolskem letu 2019/2020:

SEPTEMBER
2. začetek pouka
11. odprtje razstave na MOL
19. Slavnostna akademija
26. šola za starše 1
26. – 27. delavnica za 1. triado
27. kulturni dan za OŠ
OKTOBER
3. šola za starše 2
3. – 4. delavnica za 2. triado
10. – 11. delavnica za 3. triado
28. 10. – 1. 11. jesenske počitnice
NOVEMBER
19. delni kulturni dan za NIS, PPVI in vrtec ter 1./2. triado
30. dan odprtih vrat in božično-novoletni sejem, nadomeščamo 23. 12.
DECEMBER
6. – 8. šolsko prvenstvo Showdown
21. proslava
23. 12. – 5. 1. božično-novoletne počitnice
JANUAR
3. pouka ni
FEBRUAR
6. -7. delavnica za SŠ
14. informativni dan
17. – 21. zimske počitnice
MAREC
5. – 6. delavnica 1. triada
5. šola za starše 3
12. šola za starše 4
12. – 13. delavnica 2. triada
19. šola za starše 5
29. – 20. delavnica 3. triada
23. -27. zimska šola v naravi
APRIL
Glasbena prireditev “ Otroci otrokom” v dvorani Centra IRIS
15. delavnica za predšolske otroke
27. 4. – 1. 5. prvomajske počitnice
MAJ
5. NPZ slovenščina
7. Delavnica za starše otrok z več motnjami
7. NPZ matematika
11. NPZ 6. razred angleščina in 9. razred zgodovina
16. nadomeščamo 24. december, delavnica za otroke
razdelitev spričeval za zaključne letnike
Jadranje za jutri
udeležba učencev na Orfomaniji
JUNIJ
8. – 12. letna šola v naravi
JULIJ
Mednarodni tabor komunikacije in računalništva ICC
AVGUST

 

Seminarji in delavnice so objavljene tudi v katalogu dejavnosti.