Aktivnosti v šolskem letu 2019/2020:

SEPTEMBER
2. začetek pouka
11. odprtje razstave na MOL
19. Slavnostna akademija
26. šola za starše 1
26. – 27. delavnica za 1. triado
27. kulturni dan za OŠ
OKTOBER
3. šola za starše 2
3. – 4. delavnica za 2. triado
10. – 11. delavnica za 3. triado
28. 10. – 1. 11. jesenske počitnice
NOVEMBER
19. delni kulturni dan za NIS, PPVI in vrtec ter 1./2. triado
30. dan odprtih vrat in božično-novoletni sejem, nadomeščamo 23. 12.
DECEMBER
6. – 8. šolsko prvenstvo Showdown
21. proslava
23. 12. – 5. 1. božično-novoletne počitnice
JANUAR
3. pouka ni
FEBRUAR
6. -7. delavnica za SŠ
14. informativni dan
17. – 21. zimske počitnice
MAREC
2. delni kulturni dan
5. – 6. delavnica 1. triada
5. šola za starše 3
12. šola za starše 4
12. – 13. delavnica 2. triada – SE NE IZVEDE
19. šola za starše 5 – SE NE IZVEDE
29. – 20. delavnica 3. triada – SE NE IZVEDE
23. -27. zimska šola v naravi – SE NE IZVEDE
APRIL
15. delavnica za predšolske otroke – SE NE IZVEDE
27. 4. – 1. 5. prvomajske počitnice
MAJ
5. NPZ slovenščina – SE NE IZVEDE
7. delavnica za starše otrok z več motnjami – SE NE IZVEDE
7. NPZ matematika – SE NE IZVEDE
11. NPZ 6. razred angleščina in 9. razred zgodovina – SE NE IZVEDE
16. nadomeščamo 24. december, delavnica za otroke – SE NE IZVEDE
razdelitev spričeval za zaključne letnike
JUNIJ
8. – 12. letna šola v naravi – SE NE IZVEDE
JULIJ
Mednarodni tabor komunikacije in računalništva ICC
AVGUST

 

Seminarji in delavnice so objavljene tudi v katalogu dejavnosti.