Naziv organa:

​​Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 2442-750

Faks: (01) 2442-777

Odgovorna uradna oseba: Katjuša KOPRIVNIKAR, ravnateljica zavoda

Datum prve objave kataloga: 5. 11. 2007

Datum zadnje spremembe: 31. 5. 2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.center-iris.si

nazaj