Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Spletna stran: http://www.center-iris.si

Fizični dostop: informacije so fizično dostopne vsak delavnik od 7.00 ure do 14.00 ure na sedežu Centra IRIS

Stroški posredovanja informacij:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

nazaj