UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (MATEMATIKA, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (M/Ž)

Opis del in nalog: poučevanje predmetov matematika, tehnika in tehnologija, opravlja dela in naloge določene s predpisi, letnim delovnim načrtom ter opravlja druga dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA (VII/2) Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi … Beri naprej