UČITELJ RAZREDNEGA POUKA – UČITELJ ZA ZGODNJO POUČEVANJE ANGLEŠČINE (M/Ž)

Opis del in nalog: opravlja dela in naloge določene s predpisi, letnim delovnim načrtom, neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA  (VII/2) Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: … Beri naprej

RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI (M/Ž)

Opis del in nalog: organizira informacijske dejavnosti in vzdržuje informacijski sistem, skrbi za strojno in didaktično programsko opremo za slepe in slabovidne, vzpostavlja omrežja internet in skrbi za njegovo vzdrževanje, strokovno sodeluje z drugimi strokovnimi delavci zavoda, predstavlja uporabo didaktične … Beri naprej

SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG ALI TIFLOPEDAGOG (M/Ž)

Opis del in nalog: poučuje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja svetovalno delo za starše, sodeluje v strokovnih skupinah skupini  ter opravlja druga dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA (VII/2) Druga potrebna dodatna znanja oz. … Beri naprej