Po sklepu ministrstva se bo kot tretji predmet na Centru IRIS v 9. razredu preverjalo znanje iz zgodovine.

Dopolnilni seznam za tretji predmet NPZ

Več informacij o nacionalnem preverjanju znanja

 

Oznake: